Η Teva προωθεί την πρόοδο στην αντιμετώπιση πιεστικών παγκόσμιων προκλήσεων στην υγεία, εστιάζοντας παράλληλα στη συμμόρφωση

Η ετήσια έκθεση κοινωνικού αντίκτυπου της Teva υπογραμμίζει επιτεύγματα σχετικά με τους πυλώνες που καθοδηγούν τις πρωτοβουλίες της: οικοδόμηση υγιών κοινοτήτων και υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου της Teva για το 2018υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο ο κορυφαίος πάροχος γενόσημων φαρμάκων στον κόσμο συνέβαλε στη δημιουργία ενός υγιέστερου κόσμου μέσω του χαρτοφυλακίου προϊόντων, προγραμμάτων ασθενών, δράσεων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και εταιρικής νοοτροπίας με ρίζες στη συμμόρφωση και τη δεοντολογία.

«Οι δραστηριότητές μας για τον κοινωνικό αντίκτυπο για το 2018 καθοδηγήθηκαν από την αποστολή μας να είμαστε παγκόσμιος ηγέτης στα γενόσημα και τα βιοφαρμακευτικά προϊόντα, βελτιώνοντας τη ζωή των ασθενών», δήλωσε ο Kåre Schultz, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Teva. «Ο κοινωνικός αντίκτυπος είναι εγγενώς συνδεδεμένος με το τεράστιο χαρτοφυλάκιο γενόσημων φαρμάκων και βιοφαρμακευτικών παραγόντων μας, το οποίο αγγίζει περίπου 200 εκατομμύρια ασθενείς κάθε μέρα. Ωστόσο, οι προσπάθειές μας για τον κοινωνικό αντίκτυπο υπερβαίνουν τα προϊόντα - και αφορούν στην ενδυνάμωση των ασθενών, την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων υγείας σε συνεργασία με βασικούς ενδιαφερόμενους και την ακεραιότητα σε όλες τις πτυχές της επιχείρησής μας.»

Η Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου της Teva για το 2018 παρουσιάζει τις προσπάθειες συμβολής σε υγιείς κοινότητες και την ανάληψη μιας υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία οδηγεί σε θετικές κοινωνικές αλλαγές και συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Συμβολή σε υγιείς κοινότητες

Η Teva επιδιώκει να αυξήσει την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά, ποιοτικά φάρμακα για όσους τα έχουν ανάγκη. Το 2018, η Teva ανέπτυξε τη Θέση σχετικά με την πρόσβαση στα φάρμακα, έλαβε σχεδόν 1.000 εγκρίσεις για νέα φάρμακα, δώρισε φάρμακα αξίας άνω των 380 εκατομμυρίων δολαρίων σε περισσότερες από 100 χώρες και συνεργάστηκε με παγκόσμιους εταίρους για να διευρύνει την εμβέλεια των θεραπειών της σε περισσότερες από 60 χώρες.

Υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα

Η έκθεση τονίζει τη δέσμευση της Teva για τη διατήρηση του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιωσιμότητας. Η Teva ανακύκλωσε το 52% των αποβλήτων το 2018—30% περισσότερο από ό,τι το 2017—και έχει μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 23% από το 2012. Η Teva έλαβε βαθμολογία Α- από το CDP, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό προστασίας του περιβάλλοντος, για την πρόοδο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Αντανακλώντας τη δέσμευσή της να καλλιεργήσει μια νοοτροπία συμμόρφωσης σε κάθε επίπεδο του οργανισμού, η εταιρεία ανέφερε ότι το 2018 περισσότεροι από 16.500 εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν σε 10 θέματα δεοντολογικής συμπεριφοράς. Η Teva ανέπτυξε επίσης θέσεις σχετικά με το Μάρκετινγκ και πρακτικές προωθητικών ενεργειών και Κυβερνητικές υποθέσεις, δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο παγκόσμιο πρόγραμμα προστασίας προσωπικών δεδομένων και εφάρμοσε παγκόσμια πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για να μάθετε περισσότερα, παρακαλούμε δείτε την

Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το 2018

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

9 συμβουλές αυτοφροντίδας από ασθενείς και φροντιστές

9 συμβουλές αυτοφροντίδας από ασθενείς και φροντιστές

Συνδέοντας την Υγεία των Ανθρώπων και του Κόσμου μας: Έκθεση Προόδου ESG 2021

Συνδέοντας την Υγεία των Ανθρώπων και του Κόσμου μας: Έκθεση Προόδου ESG 2021

Το πρόβλημα με το «γενναίο προσωπείο» στην ημικρανία

Το πρόβλημα με το «γενναίο προσωπείο» στην ημικρανία

Το μυστικό για την επίτευξη των νέων μας περιβαλλοντικών στόχων; Οι άνθρωποί μας

Το μυστικό για την επίτευξη των νέων μας περιβαλλοντικών στόχων; Οι άνθρωποί μας

Το να είμαστε υγιείς δεν σημαίνει μόνο να μην έχουμε COVID

Το να είμαστε υγιείς δεν σημαίνει μόνο να μην έχουμε COVID

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμάς στην Teva

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμάς στην Teva

Σας καλωσορίζουμε στο νέο μας site!

Σας καλωσορίζουμε στο νέο μας site!

Εξοικονομώντας δισεκατομμύρια και παράλληλα ενισχύοντας την οικονομία: Η πρώτη Έκθεση Οικονομικού Αν...

Εξοικονομώντας δισεκατομμύρια και παράλληλα ενισχύοντας την οικονομία: Η πρώτη Έκθεση Οικονομικού Αντικτύπου της Teva

Η σημασία του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας

Η σημασία του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας