Ρυθμίσεις προσβασιμότητας από την Teva

Η Teva καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και επενδύει πολλούς πόρους προκειμένου να παρέχει σε όλους τους πελάτες μας, με σεβασμό, ισότιμες, προσβάσιμες και επαγγελματικές υπηρεσίες. Σημαντικές προσπάθειες και πόροι επενδύονται για την πραγματοποίηση των απαραίτητων ρυθμίσεων προσβασιμότητας που θα επιτρέψουν σε ένα άτομο με αναπηρία να λάβει τις υπηρεσίες που παρέχονται σε όλους τους πελάτες ανεξάρτητα και ισότιμα.

Ρυθμίσεις προσβασιμότητας κτιρίου:

Τα γραφεία της Εταιρείας μας δεν είναι ανοικτά για το κοινό. Είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί μας μέσω των ψηφιακών μας καναλιών. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις μας είναι πλήρως προσβάσιμες σύμφωνα με το νόμο.

Προσβάσιμη εξυπηρέτηση πελατών:

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των στοιχείων που παρέχονται στη σελίδα "Επικοινωνία" του παρόντος ιστότοπου.

Προσβασιμότητα δικτυακού τόπου:

Προσβάσιμος δικτυακός τόπος είναι αυτός που επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία καθώς και στους ηλικιωμένους να περιηγηθούν με το ίδιο επίπεδο αποτελεσματικότητας και απόλαυσης όπως όλοι οι χρήστες. Περίπου 20 έως 25 τοις εκατό του πληθυσμού αντιμετωπίζει δυσκολίες στη χρήση του διαδικτύου και μπορεί να επωφεληθεί από ένα πιο προσβάσιμο περιεχόμενο του διαδικτύου, σύμφωνα με μια μελέτη του 2003 που διεξήχθη από τη Microsoft.

Η Teva πιστεύει και δραστηριοποιείται για την προώθηση ίσων ευκαιριών στο διαδίκτυο για άτομα με διάφορες αναπηρίες και άτομα που χρησιμοποιούν υποστηρικτική τεχνολογία για τη χρήση υπολογιστή.

Πληροφορίες για την προσβασιμότητα του ιστότοπου:

Αυτός ο ιστότοπος πληροί τις απαιτήσεις των κανονισμών για τα ίσα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (προσαρμογές προσβασιμότητας), 2013.

Οι προσαρμογές προσβασιμότητας έγιναν σύμφωνα με τις συστάσεις των Οδηγιών για την Προσβασιμότητα Περιεχομένου Ιστού (WCAG) 2.1 για την προσβασιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου σε επίπεδο ΑΑ και του Διεθνούς Εγγράφου 0.

Οι διαδικτυακές δοκιμές έλεγξαν την υψηλότερη συμβατότητα για το πρόγραμμα περιήγησης Chrome.

Ο ιστότοπος παρέχει σημασιολογική δομή για υποστηρικτικές τεχνολογίες και υποστήριξη για το προσαρμόσιμο πρότυπο χρήσης πληκτρολογίου με τα βέλη, το Enter και το Esc για την έξοδο από μενού και παράθυρα.

Ο ιστότοπος βελτιστοποιείται περιοδικά για εμφάνιση σε κοινά προγράμματα περιήγησης και χρήση κινητών τηλεφώνων.

Για την καλύτερη εμπειρία περιήγησης με λογισμικό ανάγνωσης οθόνης, συνιστούμε τη χρήση του πιο πρόσφατου λογισμικού NVDA.

Έγγραφα ή βίντεο που έχουν μεταφορτωθεί στον ιστότοπο πριν από τον Οκτώβριο του 2017 ενδέχεται να μην είναι πλήρως προσβάσιμα. Εάν συναντήσετε ένα τέτοιο έγγραφο ή βίντεο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα φροντίσουμε να καταστήσουμε τις πληροφορίες προσβάσιμες.

Προσβάσιμη μορφή - Η Εταιρεία παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφορίες σε προσβάσιμες μορφές. Η προσβασιμότητα των πληροφοριών είναι δωρεάν και απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία. Τα ερωτήματα και οι πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα μπορούν να απευθύνονται στον συντονιστή προσβασιμότητας της Εταιρείας, τα στοιχεία του οποίου εμφανίζονται παρακάτω στην παρούσα δήλωση προσβασιμότητας.

Η συμβουλευτική για την προσβασιμότητα παρέχεται από την A2Z Accessibility and Internet Marketing

Αιτήματα προσβασιμότητας και προτάσεις για βελτιώσεις προσβασιμότητας

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για τη βελτίωση της προσβασιμότητας της Εταιρείας στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλο τον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, να λαμβάνουν τις πλέον προσβάσιμες υπηρεσίες.

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα προσβασιμότητας ή δυσλειτουργία, θα χαρούμε αν μας ενημερώσετε και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρούμε μια κατάλληλη λύση για εσάς και να αντιμετωπίσουμε τη δυσλειτουργία το συντομότερο δυνατό.

Επικοινωνήστε με την Teva στο :

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Communications_GR@tevaeu.com

Δημοσίευση της δήλωσης προσβασιμότητας:

Η δήλωση προσβασιμότητας είναι σε ισχύ από: 1 Σεπτεμβρίου 2020