Όλα τα προϊόντα

Δείτε όλα τα προϊόντα μας και τα πλέον πρόσφατα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Εκκαθάριση αναζήτησης

Τα Προϊόντα μας

Διαβάστε για τις κατηγορίες των προϊόντων μας και άρθρα σχετικά με την ασφάλεια και ποιότητα

Μάθετε περισσότερα

Εκτύπωση

Μπορείτε να τυπώσετε τη σελίδα

Φαίνονται 20 από 36 αποτελέσματα

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης προϊόντος

Εκκαθάριση αναζήτησης

Actiq lozen

Περιγραφή:
Πεπιεσμένος τροχίσκος με ενσωματωμένο στοματικό εξάρτημα εφαρμογής

AJOVY®

Περιγραφή:
Προγεμισμένη σύριγγα (225mg/1,5 ml) ενέσιμου διαλύματος για υποδόρια χορήγηση

Anagrelide/Teva

Περιγραφή:
σκληρά καψάκια

Anastrozole Teva

Περιγραφή:
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο

Anidulafungin/Teva

Περιγραφή:
Κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Azilect®

Περιγραφή:
Δισκία 1mg

Bendamustine/Actavis

Περιγραφή:
Kόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Caspofungin/Teva

Περιγραφή:
Κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Colobreathe

Περιγραφή:
Σκληρά καψάκια

Copaxone

Περιγραφή:
Προγεμισμένη σύριγγα (1 ml) ενέσιμου διαλύματος

Docetaxel/ Actavis

Περιγραφή:
Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Emetostop

Περιγραφή:
Δισκία

Epirubicin Hydrochloride/Pharmachemie

Περιγραφή:
Ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση

Escitalopram/ Actavis

Περιγραφή:
Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, 10 & 20 mg

Exemestane/Teva

Περιγραφή:
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο

Gemcitabine/Actavis

Περιγραφή:
Συμπύκνωμα για την παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Imatinib Teva

Περιγραφή:
Eπικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Lacosamide/Teva

Περιγραφή:
Eπικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 50, 100, 150 & 200mg

Letrozole/Teva

Περιγραφή:
Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο

Modiodal®

Περιγραφή:
Δισκία των 100mg