Έκθεση Οικονομικού Αντίκτυπου


Βασισμένη σε ανεξάρτητες αναλύσεις από την εταιρεία συμβούλων Matrix Global Advisors (MGA), η Έκθεση Παγκόσμιου Οικονομικού Αντικτύπου της Teva, υπογραμμίζει το ευρύ φάσμα του οικονομικού οφέλους και ποσοτικοποιεί τον άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο από πλευράς θέσεων εργασίας, εσόδων από εργασία, Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και εξοικονόμησης από τη χρήση γενοσήμων.

 

Πλήρης Έκθεση Οικονομικού Αντίκτυπου της Teva (Αγγλικά)

Δείτε περισσότερα Πλήρης Έκθεση Οικονομικού Αντίκτυπου της Teva (Αγγλικά)


Δείτε το Δελτίο Τύπου σχετικά με την Έκθεση Οικονομικού Αντίκτυπου

Δείτε περισσότερα

Ανακαλύψτε τα κύρια σημεία

Δείτε περισσότερα

Μάθετε σχετικά με την Παγκόσμια Έκθεση Οικονομικού Αντικτύπου στο tevapharm.com (Αγγλικά)

Επισκεφθείτε το site