Οι πληροφορίες και οι πόροι που παρέχονται στο media kit της Teva προορίζονται αποκλειστικά για μη εμπορική χρήση, χρήση από μέσα ενημέρωσης και ερευνητικούς σκοπούς.

Το kit περιλαμβάνει μια επισκόπηση της εταιρείας, infographics, ιδιόκτητες εικόνες της Teva και το λογότυπο της εταιρείας.

Οι ερωτήσεις από επαγγελματίες δημοσιογράφους μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εταιρικής Επικοινωνίας. Όλες οι άλλες ερωτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στα κατάλληλα τμήματα που αναφέρονται στη σελίδα Επικοινωνία.

Download Teva Media Kit >