Εταιρικό προφίλ

Ποιοι είμαστε

Αποστολή μας είναι να είμαστε παγκόσμιος ηγέτης στα γενόσημα και τα βιοφαρμακευτικά προϊόντα, βελτιώνοντας τη ζωή των ασθενών σε όλο τον κόσμο.

Σε έναν πολύπλοκο κόσμο, η αποστολή της Teva είναι απλή: να βελτιώσει τη ζωή των ασθενών σε όλο τον κόσμο. Πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικά φάρμακα, είτε πρόκειται για τη διαχείριση ασθενειών, είτε για την καταπολέμηση λοιμώξεων, είτε απλώς για τη βελτίωση της συνολικής υγείας.

Εταιρικό προφίλ

Εστιάζουμε στις ανάγκες σας

 Είμαστε υπερήφανοι που από την ίδρυση της Teva το 1901, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μαζί με τους ασθενείς και τους φροντιστές χρησιμοποιούν τα προσιτά γενόσημα και καινοτόμα προϊόντα μας. Σήμερα, το χαρτοφυλάκιό μας με περίπου 3.600 προϊόντα είναι από τα μεγαλύτερα όλων των φαρμακευτικών εταιρειών στον κόσμο. Σχεδόν 200 εκατομμύρια άνθρωποι σε 60 χώρες επωφελούνται καθημερινά από ένα από τα ποιοτικά φάρμακα της Teva. Επενδύουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη γενόσημων φαρμάκων και βιοφαρμακευτικών προϊόντων, συνεχίζοντας την κληρονομιά ενός και πλέον αιώνα αναζήτησης νέων τρόπων για να βοηθήσουμε τους ασθενείς να βελτιώσουν τη ζωή τους. Αυτό καθορίζει τις αξίες μας ως εταιρεία και χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά και προσεγγίζουμε το φάρμακο.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα