Ελλάδα

Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση - Έκθεση προόδου

Για την Teva, Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (ESG) σημαίνει προαγωγή της υγείας και της ισότητας μέσω των φαρμάκων μας και όλου του εύρους του επιχειρείν μας, ελαχιστοποιώντας τον αντίκτυπο της λειτουργίας και των προϊόντων μας στον πλανήτη και αφοσίωση στην ποιότητα, τη δεοντολογία και τη διαφάνεια.
Η Έκθεση Προόδου ESG 2020 αποτυπώνει τις δράσεις, τους στόχους και την πρόοδό μας
.