Τα ερωτήματα των μέσων ενημέρωσης μπορούν να απευθύνονται στον/στην:

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΩΝΗ

Τηλ: 211 8805000
email: ioanna.karoni@tevaeu.com