Το εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής προϊόντων της Teva περιλαμβάνει περίπου 25.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 70 εγκαταστάσεις παραγωγής σε περισσότερες από 30 χώρες1

H Teva στην Ελλάδα (Αθήνα) διατηρεί εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας στερεών μορφών. Παρασκευάζουμε δισκία και κάψουλες κυρίως για την αγορά της Ευρώπης. Περισσότεροι από 120 υψηλής εξειδίκευσης εργαζόμενοι εργάζονται στους τομείς της προμήθειας και ελέγχου πρώτων υλών, της συσκευασίας και ελέγχου των προϊόντων, τα οποία εξάγονται σε 45 αγορές σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε τη Δήλωση Ποιότητας της Teva στα ακόλουθα links:
Ελληνικά
Αγγλικά

Η Teva ενσωματώνει στο τμήμα παγκόσμιας έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας τις ικανότητές της στα γενόσημα και τα εξειδικευμένα φάρμακα, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, συνδυάζοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης φαρμάκων με συσκευές, υπηρεσίες και τεχνολογίες.

Εργαζόμαστε σκληρά για να παρέχουμε ποιοτικά γενόσημα και εξειδικευμένα φάρμακα σε διάφορες αγορές - γρήγορα και αποτελεσματικά.

Η ομάδα που το καθιστά εφικτό εκτείνεται σε πολλούς τομείς της επιχείρησής μας, όπως Ερευνα και Ανάπτυξη, Διασφάλιση ποιότητας, Κανονιστικές υποθέσεις, επιστημονική και υλικοτεχνική υποστήριξη, εξυπηρέτηση πελατών, μάρκετινγκ και πωλήσεις

Η Teva έχει το πλεονέκτημα να είναι κάθετα ολοκληρωμένη, πράγμα που σημαίνει ότι μεγάλο μέρος των δραστικών ουσιών μας (API) παρέχεται από τη δική μας εταιρεία παραγωγής API, την TAPI.

Πράγματι, η TAPI παρέχει μοναδική πρόσβαση σε κοινές και αποκλειστικές δραστικές ουσίες από το στάδιο της ανάπτυξης, επιτρέποντας την έγκαιρη εισαγωγή γενόσημων προϊόντων στην αγορά.

Διασφάλιση Ποιότητας

Η δέσμευση της Teva στην ποιότητα είναι αδιαπραγμάτευτη και παρασκευάζουμε σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και συμμόρφωσης. Αυτή η εστίαση είναι εμφανής σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και παραγωγής των φαρμάκων μας. Όλες οι διαδικασίες παρασκευής μας είναι επικυρωμένες και τα προϊόντα ελέγχονται και πιστοποιούνται χρησιμοποιώντας σύγχρονο εξοπλισμό δοκιμών σε όλη τη διαδικασία παρασκευής, διασφαλίζοντας την τήρηση των υψηλότερων προτύπων ποιότητας και συμμόρφωσης.

Η Teva Global Operations είναι αφοσιωμένη στη βελτιστοποίηση της απόδοσης της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού μας από τη στιγμή που προμηθευόμαστε τις αρχικές πρώτες ύλες έως τη στιγμή που τα φάρμακά μας φθάνουν στους ασθενείς. Γνωρίζουμε ότι μια έγκαιρη, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική παγκόσμια ικανότητα διανομής είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή στους ασθενείς ασφαλών, αποτελεσματικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων όπου και όποτε τα χρειάζονται. Οι μεγάλες, τεχνολογικά προηγμένες εγκαταστάσεις διανομής μας μάς επιτρέπουν να παρέχουμε κορυφαία στην κατηγορία τους προϊόντα, με ταχύτητα και αξιοπιστία.

______________________________________
[1] Με βάση τα εσωτερικά δεδομένα της Teva Global Operations 2018