Οι βασικές μας αξίες

Αυτό που κάνουμε κάθε μέρα έχει σημασία.

Βελτιώνουμε την υγεία δουλεύοντας με πάθος και αφοσίωση. Η φιλοσοφία μας δεν αφορά μόνο το τι κάνουμε, αλλά και πώς το κάνουμε.

Οι αξίες μας εκφράζουν αυτό που πιστεύουμε, αντιπροσωπεύουν τον καλύτερο εαυτό μας και μας καθοδηγούν σε όλα όσα κάνουμε. Η αποστολή και οι αξίες μας αναδείχθηκαν από τους ανθρώπους μας. Εξελίχθηκαν από ιστορίες που αποδεικνύουν το ιδιαίτερο πνεύμα και τη φιλοσοφία μας, και αντιπροσωπεύουν εκείνες τις ιδιότητες που μας καθιστούν μοναδικούς.

Η αποστολή της Teva είναι να είναι παγκόσμιος ηγέτης στα γενόσημα και τα βιοφαρμακευτικά προϊόντα, βελτιώνοντας τη ζωή των ασθενών.
Δίνει νόημα σε όλα όσα κάνουμε και είναι ο λόγος που πηγαίνουμε στη δουλειά κάθε πρωί. Αφορά εμάς, τους ανθρώπους της Teva, οι οποίοι αφιερώνουμε την αφοσίωση, τις ικανότητες και τις δεξιότητές μας, καθώς και το πάθος και την ανθρώπινη προσέγγισή μας, προκειμένου να βελτιώσουμε την υγεία για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η αποστολή και οι αξίες μας μάς καθοδηγούν ώστε να διασφαλίζουμε ότι εσείς - οι ασθενείς μας, οι πελάτες μας, οι συνάδελφοί μας και οι κοινότητές μας - βρίσκεστε στην καρδιά κάθε απόφασης που λαμβάνουμε.

Ηγετικός ρόλος

Επιδιώκουμε να γίνουμε ηγετική εταιρεία στον κλάδο και σύμβολο αριστείας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Εχουμε πάθος να εισερχόμαστε στην αγορά πριν από τον ανταγωνισμό και να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία. Πιστεύουμε ότι η ηγεσία επιτυγχάνεται μαζί με τους ανθρώπους αλλά και μέσω αυτών.

Εστίαση και ανάληψη ευθύνης

Είμαστε επικεντρωμένοι σε οτιδήποτε κάνουμε. Καθορίζουμε σαφείς στόχους και συγκεντρώνουμε τις προσπάθειες, την προσοχή και την ενέργειά μας στο να τους υλοποιούμε. Κάνουμε αυτό που λέμε και αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις πράξεις μας και τα αποτελέσματά τους.

Εκπληρώνουμε τον σκοπό μας, μαζί

Εργαζόμαστε όλοι για μια εταιρεία, την Teva. Με αποτελεσματική και στενή συνεργασία και την μεταξύ μας ευθυγράμμιση, εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητές μας στο έπακρο και κάνουμε την επιτυχία πραγματικότητα.

Καινοτομούμε όπου δημιουργούμε αξία

Καινοτομούμε, για να προσφέρουμε αξία στους ασθενείς, στους εταίρους μας, στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και στα ενδιαφερόμενα μέρη. Αναζητούμε συνεχώς πρωτότυπους και καλύτερους τρόπους αριστείας, δημιουργώντας λύσεις για τρέχουσες και μελλοντικές ανικανοποίητες ανάγκες.

Φροντίδα

Νοιαζόμαστε. Νοιαζόμαστε για την ευημερία των ασθενών, των φροντιστών και των κοινοτήτων που «αγγίζουμε». Νοιαζόμαστε για τους συναδέλφους μας και γι' αυτό δημιουργούμε ένα ποικιλόμορφο περιβάλλον εργασίας, με σεβασμό και χωρίς αποκλεισμούς.

Κάνουμε τις οικογένειές μας υπερήφανες

Η Teva βελτιώνει την υγεία και συνεισφέρει στην ευεξία των ανθρώπων κάθε μέρα. Αυτό το επιτυγχάνουμε ενεργώντας με ακεραιότητα και διατηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, δεοντολογίας και συμμόρφωσης.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα