Ενημέρωση Απορρήτου της TEVA για Φαρμακοεπαγρύπνηση, Ιατρική Πληροφόρηση και Παράπονα Προϊόντων

Ο όρος “Teva” περιλαμβάνει την Teva Pharmaceutical Industries Ltd. με κεντρικά γραφεία στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ (διεύθυνση: Dvorah Haneviah 124, Tel Aviv, Israel) ή τις θυγατρικές της (ή και τα δύο), συμπεριλαμβανομένου του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων που είναι η εταιρεία μέλος του ομίλου της Teva στη χώρα σας, και συγκεκριμένα:

 • Specifar Α.Β.Ε.Ε.

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου Teva PhV

 1. Η Teva και το Απόρρητό σας
 2. Σκοπός της Ενημέρωσης Απορρήτου
 3. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων
 4. Πώς χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε Προσωπικά δεδομένα
 5. Επιπλέον Πληροφορίες σχετικά με την Φαρμακοεπαγρύπνηση
 6. Τα δικαιώματά σας
 7. Ασφάλεια
 8. Αλλαγές σε αυτή την Ενημέρωση Απορρήτου
 9. Στοιχεία Επικοινωνίας

Η Teva και το Απόρρητό σας

Το να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των ασθενών είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Teva και η ασφάλεια όλων των προϊόντων μας λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη. Η Teva πρέπει να μπορεί να έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους που επικοινωνούν με την Εταιρεία Teva για τα προϊόντα μας, ώστε να μπορεί να προβεί σε παρακολούθηση και να συλλέγει περαιτέρω πληροφορίες, να δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα ή να αποστέλλει ζητούμενο υλικό. Αυτή η Ενημέρωση Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα (που είναι πληροφορίες σε οποιαδήποτε μορφή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα ή έμμεσα, ως έχουν ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, για τον προσδιορισμό ενός ατόμου ή όπως διευκρινίζεται στην παρούσα νομοθεσία),για να διεκπεραιώνουμε τις υποχρεώσεις/αιτήματα της Φαρμακοεπαγρύπνησης, των παραπόνων προϊόντων/ποιότητας και της ιατρικής πληροφόρησης, με στόχο την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας όλων των προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων, καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής και ιατρικών συσκευών που κυκλοφορούν στην αγορά ή βρίσκονται σε επίπεδο ανάπτυξης.
Αν και αυτή η Ενημέρωση Απορρήτου εφαρμόζεται και για καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής και ιατρικές συσκευές, για διευκόλυνση στην ανάγνωση θα γίνεται αναφορά μόνο στην ασφάλεια φαρμάκων.

Σκοπός της Ενημέρωσης Απορρήτου

Η παρούσα Ενημέρωση Απορρήτου εφαρμόζεται για οποιαδήποτε πληροφορία συλλέγουμε από ή για εσάς από το διαδίκτυο (όπως ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, chatbot ή ζωντανές συνομιλίες), από το τηλέφωνο, μέσω φαξ, ηλεκτρονικού ή απλού ταχυδρομείου, σαν μέρος ενός ανεπιθύμητου συμβάντος, ενός ερωτήματος ποιότητας ή ιατρικού ερωτήματος ή των κανονισμών αναφοράς που ισχύουν για την Teva. Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε τέτοιου είδους πληροφορίες για εσάς μέσω ειδικών εντύπων που εσείς υποβάλλετε σε κάποιο διαδικτυακό τόπο που ανήκει ή ελέγχεται από την Teva.
«Ανεπιθύμητο συμβάν» θεωρείται κάθε μη επιθυμητό, ακούσιο ή βλαβερό συμβάν που σχετίζεται με τη χρήση ενός προϊόντος της Teva. Σε ότι αφορά τις ιατρικές συσκευές, περιλαμβάνει επίσης τον όρο «περιστατικό» και για τα καλλυντικά «σοβαρό μη επιθυμητό αποτέλεσμα». Για διευκόλυνση στην ανάγνωση μόνο ο όρος «ανεπιθύμητο συμβάν» χρησιμοποιείται στην παρούσα Ενημέρωση Απορρήτου. Η νομοθεσία Φαρμακοεπαγρύπνησης απαιτεί από εμάς να κρατάμε αναλυτικό αρχείο για κάθε ανεπιθύμητο συμβάν που αναφέρεται σε μας, ώστε να μπορεί να γίνει εκτίμηση του ανεπιθύμητου συμβάντος και να ταξινομηθεί μαζί με άλλα ανεπιθύμητα συμβάντα που έχουν καταγραφεί για το ίδιο προϊόν.
Αν είστε ασθενής, μπορεί να χρειαστεί να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς από κάποιο τρίτο πρόσωπο που αναφέρει κάποιο ανεπιθύμητο συμβάν που σας επηρέασε. Σαν τρίτα άτομα συμπεριλαμβάνονται επαγγελματίες υγείας, δικηγόροι, συγγενείς ή αλλά μέλη της κοινότητας.

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων

 

Φαρμακοεπαγρύπνηση

Ιατρικά Ερωτήματα

Παράπονα ποιότητας

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Ασθενείς

Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέγουμε για εσάς όταν είστε το υποκείμενο ενός αναφερόμενου ανεπιθύμητου συμβάντος είναι:

 • Όνομα ή αρχικά
 • Στοιχεία επικοινωνίας για πιθανή παρακολούθηση (κατά περίπτωση)
 • Ηλικία (ημερομηνία γέννησης, αν παρέχεται)
 • Γένος
 • Βάρος, ύψος
 • Λεπτομέρειες για το προϊόν που προκάλεσε την αντίδραση και πληροφορίες για το πώς το χρησιμοποιήσατε
 • Πληροφορίες για άλλα φάρμακα ή θεραπείες που παίρνετε/παίρνατε τη χρονική στιγμή που έγινε το συμβάν
 • Λεπτομέρειες για την ανεπιθύμητη αντίδραση που βιώσατε, την θεραπεία που χρησιμοποιήσατε για αυτή την αντίδραση και οποιαδήποτε μακροχρόνια επίδραση που προκλήθηκε από την αντίδραση αυτή.
 • Άλλο ιατρικό ιστορικό που θεωρείται σχετικό από τον αναφέροντα, συμπεριλαμβανομένων εργαστηριακών αποτελεσμάτων, ιστορικό φαρμάκων ή ιστορικό ασθενούς.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορία που θεωρείται «ευαίσθητη» από το Νόμο (υγεία, εθνικότητα, θρησκεία, σεξουαλική ζωή).

Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέγουμε για εσάς όταν είστε το υποκείμενο μιας αναφοράς ιατρικού ερωτήματος:

·        Όνομα

·        Στοιχεία επικοινωνίας (για πιθανή παρακολούθηση)

·        Λεπτομέρειες του ερωτήματος όπως αυτό διατυπώθηκε από εσάς.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορία που θεωρείται «ευαίσθητη» από τον Νόμο (υγεία, εθνικότητα, θρησκεία, σεξουαλική ζωή).

Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέγουμε για εσάς όταν είστε το υποκείμενο μιας αναφοράς παραπόνου ποιότητας:

·        Όνομα

·        Στοιχεία επικοινωνίας (για πιθανή παρακολούθηση)

·        Λεπτομέρειες για το σχετικό προϊόν και τα συμβάντα

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορία που θεωρείται «ευαίσθητη» από τον Νόμο (υγεία, εθνικότητα, θρησκεία, σεξουαλική ζωή).

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Αναφέροντες

 

Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέγουμε για σας όταν είστε ο αναφέρων ενός ανεπιθύμητου συμβάντος:

 • Όνομα
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Επάγγελμα (για να καθοριστούν οι ερωτήσεις που θα κληθείτε να απαντήσετε σχετικά με ένα ανεπιθύμητο συμβάν, με βάση το αναμενόμενο επίπεδο ιατρικής γνώσης)
 • Σχέση με το υποκείμενο της αναφοράς

Όταν είστε ο ίδιος το υποκείμενο της αναφοράς, αυτή η πληροφορία μπορεί να συνδυαστεί με την πληροφορία που εσείς παρέχετε σε σχέση με το ανεπιθύμητο συμβάν.

Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέγουμε για σας όταν προβείτε σε μία αναζήτηση ιατρικής πληροφόρησης είναι:

 • Όνομα
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Επάγγελμα (για να καθοριστούν οι ερωτήσεις που θα κληθείτε να απαντήσετε σχετικά με ένα ιατρικό ερώτημα, με βάση το αναμενόμενο επίπεδο ιατρικής γνώσης)
 • Σχέση με το υποκείμενο της αναφοράς

 

 

Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέγουμε για σας όταν κάνετε μία αναφορά παραπόνου ποιότητας είναι:

 • Όνομα
 • Στοιχεία Επικοινωνίας
 • Επάγγελμα (για να καθοριστούν οι ερωτήσεις που θα κληθείτε να απαντήσετε σχετικά με ένα παράπονο ποιότητας, με βάση το αναμενόμενο επίπεδο ιατρικής γνώσης)
 • Σχέση με το υποκείμενο της αναφοράς

 

 

Γιατί συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες;

Για να διαχειριστούμε και να επεξεργαστούμε τις αναφορές ανεπιθύμητων συμβάντων για τα προϊόντα μας.

Η Φαρμακοεπαγρύπνηση και η σχετική νομοθεσία απαιτούν να διασφαλίσουμε ότι τα ανεπιθύμητα συμβάντα μπορούν να ανιχνευτούν και να είναι διαθέσιμα για παρακολούθηση. Συνεπώς, πρέπει να κρατάμε επαρκή πληροφορία για τους αναφέροντες που θα μας επιτρέπει να επικοινωνούμε μαζί σας από τη στιγμή που δεχόμαστε την αναφορά.

Για να διαχειριστούμε και να απαντήσουμε στο ιατρικό σας ερώτημα.

Για να διαχειριστούμε και να απαντήσουμε στα παράπονα ποιότητας που αναφέρατε και να πληρούμε τις απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου.

Η ασφάλεια Προϊόντων και η σχετική νομοθεσία απαιτεί να διασφαλίσουμε ότι οι αναφορές μπορούν να ανιχνευτούν και να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης. Συνεπώς, πρέπει να κρατάμε επαρκή πληροφορία για τους αναφέροντες που θα μας επιτρέπει να επικοινωνούμε μαζί σας από τη στιγμή που δεχόμαστε την αναφορά.

Σε ποια νομική βάση στηριζόμαστε για την επεξεργασία των δεδομένων (ΕΕ);

Η Teva υπόκειται σε νομική υποχρέωση βάσει της νομοθεσίας περί Φαρμακοεπαγρύπνησης, μεταξύ άλλων όπως ορίζεται στις Ορθές Πρακτικές Φαρμακοεπαγρύπνησης, να συλλέγει συγκεκριμένα δεδομένα για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας (ΕU, GDPR Art. 6(1)(c) και  9.2(i)).

Η Teva σε ορισμένες περιπτώσεις υπόκειται σε νομική υποχρέωση, βάσει της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων, να ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας (EU GDPR Art. 6(1)(c) and 9(2)(i)).

Σε άλλες περιπτώσεις, βασιζόμαστε στο νόμιμο επιχειρηματικό μας συμφέρον (EU GDPR Art. 6(1)(f)) ή στη συγκατάθεσή σας (EU GDPR Art. 6(1)(a) και 9(2)(a)), που θα λαμβανόταν σαφώς κατά τη στιγμή της συλλογής.

Η Teva σε ορισμένες περιπτώσεις υπόκειται σε νομική υποχρέωση, βάσει της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων, να ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας (EU GDPR Art. 6(1)(c) and 9(2)(i)).

Σε άλλες περιπτώσεις, βασιζόμαστε στο νόμιμο επιχειρηματικό μας συμφέρον (EU GDPR Art. 6(1)(f)), ή στη συγκατάθεσή σας (EU GDPR Art. 6(1)(a) and 9(2)(a)), που θα λαμβανόταν σαφώς κατά τη στιγμή της συλλογής.

Διεθνείς μεταβιβάσεις

Οι βάσεις Φαρμακοεπαγρύπνησης της Teva βρίσκονται στο Ισραήλ. Οι βάσεις αυτές διοικούνται και υποστηρίζονται από τις ομάδες Φαρμακοεπαγρύπησης της Teva στο Ισραήλ, στη Γερμανία, στην Ινδία και στις ΗΠΑ. Η Teva επίσης συνεργάζεται με μια εταιρεία επεξεργασίας δεδομένων στην Ινδία (Accenture) για την εισαγωγή δεδομένων, τη διαχείριση και τον καθαρισμό δεδομένων ενός περιορισμένου τμήματος της βάσης δεδομένων Φαρμακοεπαγρύπνησης.

Οι βάσεις ιατρικής πληροφόρησής μας, φιλοξενούνται από ένα τρίτο μέρος στην Ευρώπη.

Επειδή η Teva είναι μια παγκόσμια εταιρεία, η πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδομένων μπορεί να παρέχεται στις παγκόσμιες ποιοτικές και ιατρικές ομάδες μας, ωστόσο σε όλες τις περιπτώσεις, αυστηρά μόνο σε ό,τι απαιτείται ώστε οι ομάδες μας να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και όπου είναι δυνατόν μόνο σε ψευδώνυμη μορφή.

 

Η βάση δεδομένων για τα παράπονα ποιότητας της Teva φιλοξενείται στις ΗΠΑ.

Λόγω του ότι η Teva είναι μια παγκόσμια εταιρεία, η πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδομένων μπορεί να παρέχεται στις παγκόσμιες ποιοτικές και ιατρικές ομάδες μας, ωστόσο σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση παρέχεται αυστηρά μόνον σε ό,τι απαιτείται ώστε οι ομάδες μας να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και, όπου είναι δυνατόν, μόνο σε ψευδώνυμη μορφή.

 

Για την Ευρώπη: Μεταβιβάσεις στο Ισραήλ βασίζονται στην απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος του Ισραήλ. Οι μεταβιβάσεις προς την Ινδία και τις ΗΠΑ βασίζονται σε Πρότυπες Ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ισοδύναμες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Για όλους: Πληροφορίες για τον σχετικό μηχανισμό παρέχονται κατόπιν αιτήματος στο Τμήμα Απορρήτου της Teva (στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Όλες οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο αν είναι σχετικές και απαραίτητες για την ορθή τεκμηρίωση της αναφοράς σας και με σκοπό την εκπλήρωση της Φαρμακοεπαγρύπνησης, της ασφάλειας, της ποιότητας και οποιονδήποτε άλλων νομικών απαιτήσεων. Οι νομικές απαιτήσεις υφίστανται για να επιτρέπουν σε εμάς και τις αρμόδιες Αρχές (όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων) να αξιολογούμε ανεπιθύμητα συμβάντα, ποιοτικά παράπονα ή ιατρικά ερωτήματα και να καταβάλουμε προσπάθειες για να αποτρέψουμε παρόμοια συμβάντα στο μέλλον. Χρειάζεται επίσης να επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες για να ανταποκριθούμε σε οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτημα που υποβάλατε (παρακολούθηση). Τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν έντυπο.

Διατήρηση δεδομένων

Οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για κάποιον από τους προαναφερόμενους σκοπούς θα διατηρούνται σε ψευδώνυμη μορφή (όταν είναι δυνατόν και μόνο μετά από κάθε απαραίτητη παρακολούθηση), με πλήρως ασφαλή τρόπο και ελαχιστοποιημένα σύμφωνα με τις αρχές προστασίας δεδομένων. Επειδή η ασφάλεια των ασθενών και των προϊόντων είναι τόσο σημαντική, διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με ανεπιθύμητα συμβάντα, παράπονα ποιότητας ή ιατρικά ερωτήματα για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να αξιολογούμε σωστά την ασφάλεια και την καταλληλότητα των προϊόντων μας με την πάροδο του χρόνου. Καθώς λειτουργούμε ως παγκόσμια εταιρεία, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις διεθνείς νομικές απαιτήσεις, αυτά τα δεδομένα διατηρούνται για μια περίοδο 30 ετών μετά από την άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος.

Πώς χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε Προσωπικά δεδομένα

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιούμε Προσωπικά δεδομένα:

 • Για να διερευνήσουμε ένα ανεπιθύμητο συμβάν, ένα παράπονο ποιότητας ή ένα ιατρικό ερώτημα,
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το ανεπιθύμητο συμβάν, το παράπονο ποιότητας ή το ιατρικό ερώτημα που αναφέρατε,
 • Για να συμπεριλάβουμε την πληροφορία για το ανεπιθύμητο συμβάν, το παράπονο ποιότητας ή το ιατρικό ερώτημα μαζί με πληροφορίες για άλλα ανεπιθύμητα συμβάντα, παράπονα ποιότητας ή ιατρικά ερωτήματα που έχει δεχτεί η Teva για να αναλύσει την ασφάλεια μιας παρτίδας, ενός προϊόντος της Teva ή μιας δραστικής ουσίας στο σύνολο (μόνο σε ψευδώνυμες αναφορές), και
 • Για να παρέχουμε υποχρεωτικές αναφορές στις εθνικές και/ή περιφερειακές Αρχές, ώστε να μπορούν να αναλύουν την ασφάλεια μιας παρτίδας, ενός προϊόντος Teva ή μία δραστικής ουσίας στο σύνολό του, μαζί με αναφορές από άλλες πηγές (σε ψευδώνυμη μορφή).

Οι υποχρεώσεις μας για την Φαρμακοεπαγρύπνηση και την ποιότητα απαιτούν από εμάς να εξετάζουμε τα μοτίβα των αναφορών που λαμβάνουμε από κάθε χώρα στην οποία διαθέτουμε τα προϊόντα μας. Για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων, οι πληροφορίες που παρέχονται ως μέρος ενός ανεπιθύμητου συμβάντος ή αναφοράς ποιότητας γνωστοποιούνται εντός της Teva σε παγκόσμια βάση μέσω της παγκόσμιας βάσης δεδομένων της Teva. Αυτή η βάση δεδομένων αποτελεί επίσης την πλατφόρμα μέσω της οποίας η Teva ανεβάζει αναφορές ανεπιθύμητων συμβάντων σε διάφορες εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της βάσης δεδομένων Eudravigilance (εταιρικό σύστημα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για τη διαχείριση και την ανάλυση πληροφοριών σχετικά με ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες σε φάρμακα που έχουν εγκριθεί στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) και άλλες παρόμοιες βάσεις δεδομένων όπως ορίζει ο νόμος. Διατηρούμε επίσης μια παγκόσμια βάση δεδομένων ιατρικών ερωτημάτων προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και να διαχειριστούμε εσωτερικά αυτές τις απαντήσεις. Ωστόσο, τα Προσωπικά Δεδομένα σας τηρούνται ψευδώνυμα και από-προσδιορίζονται όταν είναι δυνατόν για την προστασία του απορρήτου σας.
Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από εσάς σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ενδέχεται επίσης να μεταφερθούν σε τρίτο μέρος σε περίπτωση πώλησης, εκχώρησης, μεταβίβασης ή εξαγοράς της εταιρείας ή ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή θεραπευτικού τομέα, στην οποία περίπτωση θα απαιτούσαμε ο αγοραστής, εντολοδόχος ή εκδοχέας να χειριστεί αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επιπλέον Πληροφορίες σχετικά με την Φαρμακοεπαγρύπνηση

Ενδέχεται επίσης να μοιραζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα με άλλες φαρμακευτικές εταιρείες που είναι οι συνεργάτες μας στη συν-προώθηση, τη συνδιανομή ή συνεργάτες άλλων αδειών χρήσης, όπου οι υποχρεώσεις Φαρμακοεπαγρύπνησης για ένα προϊόν απαιτούν τέτοια ανταλλαγή πληροφοριών ασφάλειας.
Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, ως μέρος της άδειας κυκλοφορίας για ένα συγκεκριμένο προϊόν, ενδέχεται να εγγραφείτε σε ένα πρόγραμμα ασφάλειας ασθενών, οπότε θα σας παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων (όπως τυχόν πρόσθετες κοινοποιήσεις ή διαβιβάσεις δεδομένων) τη στιγμή της εγγραφής σας στο πρόγραμμα.
Μοιραζόμαστε πληροφορίες με εθνικές ή/και τοπικές αρχές, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Φαρμακοεπαγρύπνησης. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών κοινοποιούμε από μέρους τους, ωστόσο σημειώστε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν κοινοποιούμε πληροφορίες που προσδιορίζουν άμεσα οποιοδήποτε άτομο (όπως ονόματα ή στοιχεία επικοινωνίας), αλλά κοινοποιούμε μόνο ψευδώνυμα στοιχεία.
Ενδέχεται να δημοσιεύσουμε πληροφορίες σχετικά με ανεπιθύμητες ενέργειες (όπως μελέτες περιστατικών και περιλήψεις). Σε αυτήν την περίπτωση, θα αφαιρέσουμε αναγνωριστικά από τυχόν δημοσιεύσεις, ώστε κανένα άτομο να μην μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί.

Τα δικαιώματά σας

Ενδέχεται να δικαιούστε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να ζητήσετε από την Teva ένα αντίγραφο των πληροφοριών σας, να τις διορθώσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες σε άλλους οργανισμούς. Μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε κάποια επεξεργασία. Αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να περιορίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις – για παράδειγμα, όπου μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε νομική υποχρέωση να επεξεργαστούμε ή να διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Teva (στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω). Σημειώστε ότι ενδέχεται να ζητήσουμε εξακρίβωση της ταυτότητάς σας προτού συμμορφωθούμε με οποιοδήποτε αίτημα πρόσβασης ή διόρθωσης Προσωπικών Δεδομένων.
Ελπίζουμε ότι μπορούμε να ικανοποιήσουμε τυχόν απορίες σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προστασίας Δεδομένων της Teva (δείτε παρακάτω για στοιχεία επικοινωνίας).

Ασφάλεια

Η Teva λαμβάνει μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από τυχαία απώλεια και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση ή κοινοποίηση. Επιπλέον, λαμβάνουμε περαιτέρω μέτρα ασφάλειας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων πρόσβασης, αυστηρής φυσικής ασφάλειας και ισχυρών πρακτικών συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών.

Αλλαγές σε αυτή την Ενημέρωση Απορρήτου

Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές αυτής της Ενημέρωσης Απορρήτου, οι αλλαγές αυτές θα δημοσιευτούν μέσω μιας εμφανούς ειδοποίησης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή επιθυμείτε να λάβετε άλλες πληροφορίες, όπως ένα αντίγραφο της εκτίμησης εξισορρόπησης των νόμιμων συμφερόντων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων της Teva, ως εξής:

Για την Ευρώπη, επικοινωνήστε μαζί μας στο EUPrivacy@tevaeu.com.

Για τις ΗΠΑ ή τον Καναδά, επικοινωνήστε μαζί μας στο USPrivacy@tevapharm.com.

Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές, επικοινωνήστε μαζί μας στο IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.

Ελπίζουμε ότι μπορούμε να ικανοποιήσουμε τυχόν απορίες σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Ωστόσο, εάν έχετε ανεπίλυτες ανησυχίες, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων στην τοποθεσία που ζείτε, εργάζεστε ή πιστεύετε ότι έχει σημειωθεί παραβίαση προστασίας δεδομένων.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Μάρτιος 2022

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Teva Ref: GP206