Ιδιωτικότητα δεδομένων

Πολιτική απορρήτου του δημόσιου ιστότοπου της Teva

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES

Η παρούσα δήλωση απορρήτου και Cookies («Δήλωση») παρέχεται από την εταιρεία SPECIFAR Α.Β.Ε.Ε. μέλος του ομίλου εταιρειών της Teva Pharmaceutical Industries Ltd. («Teva»)και τις συνδεδεμένες εταιρείες της. Μπορείτε να δείτε έναν κατάλογο όλων των εταιρειών του ομίλου Teva στον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.tevapharm.com. Η Teva αναφέρεται σε αυτήν τη δήλωση απορρήτου ως «εμείς», «εμάς» και «μας».

Σκοπός της παρούσας Δήλωσης

Η παρούσα Δήλωση περιγράφει πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εναντίωσης σε μέρος της επεξεργασίας που πραγματοποιούμε. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματά σας, και πώς να τα ασκήσετε, περιλαμβάνονται στις παραγράφους «Πώς αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας» και «Τα δικαιώματά σας». Αυτή η Δήλωση αναφέρεται στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω:

α. Ιστότοπων (Sites)

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους μας (ο κάθε ιστότοπος, ο «Ιστότοπος»). Οι Ιστότοποί μας μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους επί των οποίων δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Η Teva δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές ή πρακτικές απορρήτου άλλων ιστότοπων. Μπορούμε επίσης να συνδεθούμε με άλλους ιστότοπους τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει η Teva ή οι συνδεδεμένες εταιρείες της, οι οποίοι λειτουργούν βάσει ξεχωριστών πολιτικών απορρήτου. Εάν έχετε πρόσβαση σε αυτούς τους ιστότοπους μέσω των Ιστότοπών μας, θα πρέπει να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων, ώστε να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των πληροφοριών σας. Προτείνουμε όταν συνδέεστε σε άλλη ιστοσελίδα ή έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες τρίτου, να διαβάζετε πάντα την πολιτική απορρήτου αυτής της ιστοσελίδας πριν να υποβάλλετε οικειοθελώς οποιαδήποτε προσωπικά ταυτοποιήσιμη πληροφορία.

Πιο συγκεκριμένα, οι ιστότοποι της Teva χρησιμοποιούν υπηρεσίες YouTube API για την προβολή video. Αυτή η υπηρεσία τρίτου έχει ξεχωριστές και ανεξάρτητες πολιτικές απορρήτου και/ή Όρους Υπηρεσίας όπως αναφέρονται παρακάτω:

 • YouTube API Services Terms of Service (https://www.youtube.com/t/terms)

 • Google Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy)

β. Ελέγχων Σύγκρουσης Συμφερόντων

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση που ένας από τους υπαλλήλους μας έχει δηλώσει ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων (δηλ. οποιαδήποτε περίπτωση στην οποία προσωπικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά ή άλλα συμφέροντα τοποθετούνται πριν από τα συμφέροντα της Teva) που σας αφορά.

γ. Της θέσης σας ως Επαγγελματίας Υγείας

Η Teva συλλέγει πληροφορίες για επαγγελματίες υγείας στην περίπτωση που αλληλεπιδρούν με εμάς ή τους εκπροσώπους μας.

Η Teva επίσης συλλέγει προσωπικά δεδομένα από διάφορες πηγές πληροφοριών τρίτων μερών, πιο συγκεκριμένα από δημόσια διαθέσιμες πηγές όπως τα δημόσια μητρώα επαγγελματιών υγείας, δημοσιευμένα περιοδικά και υλικό επιστημονικών εκδηλώσεων και από ιστότοπους επαγγελματιών υγείας ή εργοδοτών τους. Η Teva συλλέγει και επεξεργάζεται δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες μόνο στο βαθμό που οι σκοποί για τη συλλογή και επεξεργασία συνάδουν και ανταποκρίνονται στους αρχικούς σκοπούς για τους οποίους οι αντίστοιχες πληροφορίες είναι δημόσια διαθέσιμες. Η Teva επίσης χρησιμοποιεί παρόχους πληροφοριών τρίτων για να εμπλουτίσει τη γνώση της στον τομέα της υγείας. Αυτές οι πληροφορίες θα περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη/τις θέση/θέσεις σας, τα προσόντα σας, την ειδίκευσή σας, τον εργοδότη σας, την εμπειρία σας, τις δημοσιεύσεις σας και άλλες πληροφορίες σχετικές με το επάγγελμά σας.

δ. Ελέγχων Προμηθευτών

Όταν συνεργάζεστε με την Teva ως προμηθευτής ή ανήκετε στο προσωπικό προμηθευτή της Teva, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων του ονοματεπώνυμου, του αριθμού ταυτότητας, των επαγγελματικών στοιχείων επικοινωνίας, του αριθμού λογαριασμού και άλλες σχετικές πληροφορίες και οικονομικές πληροφορίες.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σε σχέση με τους Ιστότοπούς μας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • με τη συγκατάθεσή σας:
  • για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Teva σε επικοινωνία άμεσης εμπορικής προώθησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων συμφωνημένων μέσων, και
  • για να τοποθετήσουμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, όπως περιγράφονται παρακάτω στην παράγραφο «Cookies και σχετικές τεχνολογίες παρακολούθησης»

 • για να είμαστε σε θέση να επιδιώξουμε τα έννομα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, και συγκεκριμένα:
  • για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας ή σε αλληλογραφία που έχετε στείλει μέσω των Ιστότοπών μας,
  • για να αναλύουμε τη χρήση των Ιστοτόπών μας, προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς το περιεχόμενο και να μετρούμε την απόδοση
  • για να βελτιστοποιήσουμε και να προσαρμόσουμε τη χρήση των Ιστότοπών μας και την επικοινωνία μας προς εσάς.

Αν πρόκειται για ελέγχους σύγκρουσης συμφερόντων, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Για να εξυπηρετήσουμε τα έννομα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, πιο συγκεκριμένα:
  • για να διεξάγουμε ελέγχους σύγκρουσης συμφερόντων και αξιολογήσεις στην περίπτωση που ένας υπάλληλος της Teva σας έχει αναφέρει σχετικά με περίπτωση ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων και να τηρούμε αρχείο σχετικό με αυτή την περίπτωση, και
  • για να λαμβάνουμε τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για την περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

Αν είστε ένα επαγγελματίας υγείας, θα επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • με τη συγκατάθεσή σας όποτε απαιτείται από τη νομοθεσία, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή άλλως να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα ή τις εκδηλώσεις της Teva.
 • για να εξυπηρετήσουμε τα έννομα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, πιο συγκεκριμένα:
  • για να αναπτύξουμε και να διατηρήσουμε τη σχέση μας μαζί σας και να κατανοήσουμε καλύτερα τον τομέα της υγείας,
  • με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται συγκατάθεση από τη νομοθεσία, για να επικοινωνήσουμε ή άλλως για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα και τις εκδηλώσεις της Teva,
  • για να προσαρμόσουμε τις επικοινωνίες μας προς εσάς βάσει της ειδίκευσής σας και των επαγγελματικών σας συμφερόντων,
  • για να αναλύσουμε τη χρήση από εσάς των Ιστότοπών μας, τα ενδιαφέροντά σας και την εμπειρία σας, συλλέγοντας πληροφορίες σχετικές με κλήσεις ή επισκέψεις από τους εκπροσώπους μας,
  • για να διεξάγουμε και να παρακολουθούμε εκπαιδευτικές δράσεις και δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, για παράδειγμα αναφορικά με συμπόσια, συνέδρια, σεμινάρια, συζητήσεις και για να διεξάγουμε έρευνες αγοράς, επιστημονικές συνεργασίες ή έρευνα,
  • πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης παροχής υπηρεσιών μαζί σας, για να ελέγχουμε ότι οι επαγγελματικές σας γνώσεις και εμπειρία ταιριάζουν με τη διαπιστωμένη ανάγκη μας για αυτή την υπηρεσία (πρόκειται για νομική υποχρέωση σε κάποιες περιπτώσεις), και
  • για να αξιολογήσουμε τις αγορές που έχετε πραγματοποιήσει και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων προώθησης και πώς περιηγείστε στις σχετικές Ιστοσελίδες μας (μόνο όπου εφαρμόζεται).
 • Για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις:
 • πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης παροχής υπηρεσιών μαζί σας, για να ελέγχουμε ότι οι επαγγελματικές σας γνώσεις και εμπειρία ταιριάζουν με τη διαπιστωμένη ανάγκη μας για αυτή την υπηρεσία.
 • Αν συνάψουμε σύμβαση μαζί σας, για να εκπληρώσουμε τους όρους της σύμβασης, πιο συγκεκριμένα:

 • για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντί σας όπως να διαχειριστούμε τις παραγγελίες σας (όπου ισχύει) και να προβούμε σε πληρωμές προς εσάς, και

 • για να διαχειριστούμε παραγγελίες (όπου ισχύει), ερωτήματα και παράπονα σχετικά με προϊόντα στην περίπτωση που έχετε βάλει παραγγελίες, υποβάλλατε ερωτήματα ή παράπονα.

Αν είστε προμηθευτής ή ανήκετε στο προσωπικό προμηθευτή, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Για να εκπληρώσουμε τους όρους της σύμβασης μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής για την παροχή των υπηρεσιών σας.
 • Για να εξυπηρετήσουμε τα έννομα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, πιο συγκεκριμένα:
  • για να διαχειριστούμε την επιχειρηματική μας σχέση με εσάς/τον εργοδότη σας,
  • για να σχεδιάσουμε, διεξάγουμε και παρακολουθούμε την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις συμβάσεις με τους προμηθευτές μας,
  • για έρευνα αγοράς,
  • για την διερεύνηση ισχυρισμών παραπτώματος, και
  • για διαδικασίες δέουσας επιμέλειας της λειτουργίας της Teva στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Επίσης επεξεργαζόμαστε γενικά προσωπικά δεδομένα:

 • με τη συγκατάθεσή σας όπως περιγράφεται στη σχετική συγκατάθεση που σας έχει ζητηθεί,

 • για να χειριζόμαστε κάθε ερώτημα ή παράπονο που ενδεχομένως να έχετε για την Teva ή το προσωπικό της Teva (για τα έννομα συμφέροντά μας),

 • για να εκπληρώσουμε νομικές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων φορολογικών και λογιστικών υποχρεώσεων), κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις φαρμακοεπαγρύπνσης και συμμόρφωσης, ιδίως για να απαντήσουμε σε αιτήματα για παροχή πληροφοριών από κυβερνητικές αρχές,

 • για να συμμορφωνόμαστε με το σύνολο των νομικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων αυτορρύθμισης συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων διαφάνειας και δημοσιοποίησης ή των υποχρεώσεων περί μη προσφοράς δώρων (είτε για τα έννομα συμφέροντά μας είτε λόγω νομικής υποχρέωσης),

 • για να διαχειριζόμαστε και να ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα σχετικά με ιατρική πληροφόρηση (είτε για τα έννομα συμφέροντά μας είτε λόγω νομικής υποχρέωσης), και

 • για να χρησιμοποιούμε πληροφορίες σε σχέση με επίλυση διαφορών, νομικών αξιώσεων, σκοπούς συμμόρφωσης, κανονιστικούς και έρευνας όπως κρίνεται απαραίτητο από την Teva (συμπεριλαμβανομένης της δημοσιοποίησης αυτών των πληροφοριών σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες ή αντιδικίες) (είτε για τα έννομα συμφέροντά μας είτε λόγω νομικής υποχρέωσης).

Έννομα Συμφέροντα

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εφαρμογή του κριτηρίου εξισορρόπησης για τα έννομα συμφέροντα της TEVA μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο «Τα Δικαιώματά σας» παρακάτω.

Γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων

Η Teva μπορεί να κοινολογήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών (σε όλες τις περιπτώσεις, μόνο όταν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους):

 • το προσωπικό μας (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των εξωτερικών συμβούλων), επαγγελματίες συμβούλους και αντιπρόσωπους,

 • άλλες λειτουργίες και εταιρείες στον όμιλο εταιρειών Teva παγκοσμίως, που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης IT, IT hosting, και άλλες υπηρεσίες όπως Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικών και άλλων,

 • τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό της Teva και οι οποίοι δεσμεύονται από συμβατικές υποχρεώσεις να διατηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και προσηκόντως ασφαλή, όπως:
 • παρόχους υποστήριξης IT, φιλοξενίας ιστοσελίδων, φιλοξενίας CRM, διαχείρισης εκδηλώσεων και αναλυτικών στοιχείων,

 • στην περίπτωση προσωπικών δεδομένων προμηθευτή και προσωπικού προμηθευτή, παρόχων υπηρεσιών διοικητικής, συμβουλευτικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης, επενδυτικών οργανισμών για σκοπούς διαχείρισης προνομιών και παρόχων εκπαίδευσης,

 • Έρευνα και άλλου είδους φιλοξενία και υποστήριξη βάσεων δεδομένων

 • Διάφορες υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, ταξιδιωτικές και διοικητικές.
 • Κυβερνητικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών), ρυθμιστικοί οργανισμοί και αξιωματούχοι επιβολής του νόμου, αν απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, εφόσον απαιτείται από το νόμο, ή εάν απαιτείται για τη νομική προστασία των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Αν είστε ένας επαγγελματίας υγείας, σχετικοί ρυθμιστικοί οργανισμοί όπως απαιτείται, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων και οργανισμοί αυτορρύθμισης στον φαρμακευτικό τομέα όπως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων (EFPIA) στην Ευρώπη,

 • Οι τρίτες πηγές προσωπικών δεδομένων όποτε χρειάζεται να επιβεβαιώσουμε και έχουμε συμφωνήσει να τις συνδράμουμε αναφορικά με την ακρίβεια πληροφοριών (για παράδειγμα, αν είστε ένας επαγγελματίας υγείας μπορεί να γνωστοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα στις τρίτες πηγές προσωπικών δεδομένων όποτε μαθαίνουμε ότι έχετε αλλάξει θέση),

 • Αναφορικά με την εκτέλεση συμβάσεων μεταξύ μας, την προστασία των έννομων συμφερόντων μας ή τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους υπηρεσιών όπως τράπεζες, παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών, δικηγόρους, ελεγκτές, κλπ. Όποτε συνεργαζόμαστε με αυτούς τους παρόχους, τους ζητάμε να συμμορφώνονται πλήρως με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και με τους συγκεκριμένους κανόνες που εφαρμόζονται στις δραστηριότητές τους και την προστασία των πληροφοριών που επεξεργάζονται κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων,

 • Εάν είστε πελάτης φαρμακοποιός (εφόσον ισχύει), η διορισμένη φαρμακαποθήκη,

 • Στην περίπτωση που πωλείται η επιχείρηση ή συγχωνεύεται με άλλη επιχείρηση, ενδεχομένως οι σύμβουλοί μας, οι σύμβουλοι υποψήφιου αγοραστή και οι νέοι ιδιοκτήτες της επιχείρησης και τρίτοι (και οι σύμβουλοί τους) με τους οποίους συγχωνευόμαστε ή τους οποίους αποκτάμε στο μέλλον.

Cookies και σχετικές Τεχνολογίες Παρακολούθησης

Χρήση cookies στους Ιστότοπους της Teva και ψηφιακές πλατφόρμες («Ιστότοποι»)

Η Teva χρησιμοποιεί cookies και συναφείς τεχνολογίες όπως web beacons για να συλλέξει πληροφορίες για εσάς και να αποθηκεύσει τις διαδικτυακές προτιμήσεις σας. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών, οι οποίες μεταφορτώνονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν Ιστότοπο. Κατόπιν, τα cookies στέλνονται πίσω στον ιστότοπο όταν επιστρέφετε σε αυτόν: αυτό είναι χρήσιμο γιατί επιτρέπει στον ιστότοπο να αναγνωρίσει τη συσκευή σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, επισκεφτείτε www.allaboutcookies.org

Η Teva χρησιμοποιεί τις παρακάτω κατηγορίες cookies στον Ιστότοπο:

Κατηγορία 1: Απολύτως Απαραίτητα cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας. Συνήθως ορίζονται μόνο ως ανταπόκριση σε ενέργειες που πραγματοποιείτε εσείς και καταλήγουν σε ένα αίτημα για υπηρεσίες, όπως ο καθορισμός των προτιμήσεών σας για την τήρηση απορρήτου, η σύνδεση με κωδικό ή η συμπλήρωση φορμών. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποκλείει ή να σας ειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά στην περίπτωση αυτή ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας δεν θα λειτουργούν.

Κατηγορία 2: Cookies Απόδοσης

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες φτάνουν στον Ιστότοπο, περιηγούνται ή χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο και επισημαίνουν περιοχές όπου μπορούμε να βελτιωθούμε όπως η πλοήγηση, η εμπειρία χρηστών και οι εκστρατείες μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιωθεί η λειτουργία του Ιστότοπου. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε Google Analytics για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Εφόσον δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση Google Analytics στο δικό σας πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να εγκαταστήσετε το εξής Google add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en_GB

Κατηγορία 3: Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα και την εξατομίκευση της Ιστοσελίδας. Αυτά μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για να σας προσφέρουμε μια εμπειρία που ταιριάζει περισσότερο στις επιλογές σας και για να καταστήσουμε τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπο πιο εξατομικευμένες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορούν να ανωνυμοποιηθούν και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα περιήγησής σας σε άλλους ιστότοπους.

Κατηγορία 4: Cookies Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Ο Ιστότοπός μας μπορεί να περιλαμβάνει κουμπιά που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε με τα ακόλουθα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων Facebook και Linkedin. Όποτε μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να στείλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτούς τους φορείς ή όταν πατάτε αυτά τα κουμπιά σύνδεσης, συμφωνείτε ότι η συσκευή σας θα έχει πρόσβαση στις αντίστοιχες ιστοσελίδες και δεδομένα συσκευής και άλλες πληροφορίες σχετικές με την επίσκεψή σας θα αποστέλλονται στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης για την παροχή υπηρεσιών μέτρησης, στοχευμένες διαφημίσεις, και σύμφωνα με όσα ορίζονται άλλως στη δική τους πολιτική απορρήτου (μαζί με πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματα και τις επιλογές για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας). Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις παρακάτω διευθύνσεις: http://www.facebook.com/policy.php, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη μεταγενέστερη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε αφού φύγετε από τον ιστότοπό μας. Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιούνται σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης τρίτου, μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο EUprivacy@tevaeu.com είτε στο Linkedin ή Facebook όπως ορίζεται στην πολιτική απορρήτου τους. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε να ακολουθήσετε το σύνδεσμο για να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας αναφορικά με τα cookies. 

Κατηγορία 5: Διαφημιστικά cookies

Αυτά τα cookies (εφόσον υπάρχουν) χρησιμοποιούνται για να αποστέλλονται διαφημίσεις πιο σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για να περιοριστούν οι φορές που βλέπετε μια διαφήμιση και για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής καμπάνιας. Συνήθως τοποθετούνται από τα διαφημιστικά δίκτυα με την άδειά μας. Καταγράφουν ότι έχετε επισκεφθεί τον Ιστότοπο και αυτή η πληροφορία κοινοποιείται σε άλλους οργανισμούς όπως διαφημιστικές εταιρείες.

Περίοδος διατήρησης:

Όπου τοποθετούμε τα cookies απευθείας, συνήθως διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies για μέγιστο διάστημα 6 μηνών.

Χρήση Web Beacons

Ορισμένες σελίδες του Ιστοτόπου μας και email που στέλνουμε ενδέχεται να περιέχουν ηλεκτρονικές εικόνες γνωστές ως web beacons (ορισμένες φορές γνωστές ως clear gifs) που μας επιτρέπουν να μετράμε χρήστες που έχουν επισκεφτεί αυτές τις σελίδες ή διάβασαν τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα. Τα web beacons συλλέγουν μόνο περιορισμένες πληροφορίες που περιλαμβάνουν έναν αριθμό cookie, ώρα και ημερομηνία προβολής σελίδας και μια περιγραφή της σελίδας στην οποία βρίσκεται το web beacon. Αυτά τα web beacons δεν φέρουν προσωπικά δεδομένα και χρησιμοποιούνται μόνο για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας μιας συγκεκριμένης καμπάνιας.

Πώς αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας

Εάν έχουμε συνάψει σύμβαση μαζί σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για τη διάρκεια της σύμβασής σας και για ένα χρονικό διάστημα εύλογο μετά από τη λύση της σύμβασης στη χώρα σας για προστασία από οποιαδήποτε νομική αξίωση.

Άλλως, οι πληροφορίες σας θα διατηρηθούν για δύο χρόνια ή όπως είναι εύλογα απαραίτητο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την περίπτωσή σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

Τα Δικαιώματά σας – Για την Ευρώπη

Μπορεί να δικαιούστε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να ζητήσετε από την Teva αντίγραφο των πληροφοριών σας, να τις διορθώσετε, διαγράψετε ή περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να μας ζητήσετε να μεταβιβάσουμε ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες σε άλλους οργανισμούς. Επίσης μπορεί να έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε σε κάποια επεξεργασία. Αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να είναι περιορισμένα σε ορισμένες περιπτώσεις - για παράδειγμα, όπου μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε νομική υποχρέωση να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή, χωρίς ωστόσο να θίγεται ο νόμιμος χαρακτήρας της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανακλήσεως.

Έχετε απόλυτο δικαίωμα να επιλέξετε να μην γίνεται επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης οποτεδήποτε. Μπορείτε να το επιλέξετε αυτό ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην επικοινωνία στην περίπτωση που πρόκειται για ηλεκτρονικό μήνυμα ή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω. Για κάποιους Ιστότοπους, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε Online τις προτιμήσεις σας για marketing.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες, όπως ένα αντίγραφο του ελέγχου εξισορρόπησης των έννομων συμφερόντων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Teva πατώντας ΕΔΩ. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία έχετε ενδεχομένως αναφορικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εντούτοις, αν έχετε προβληματισμούς που συνεχίζουν να υφίστανται, έχετε επίσης το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της χώρας στην οποία διαμένετε, εργάζεστε ή θεωρείτε ότι ενδεχομένως έχει συμβεί η παραβίαση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ελλάδας.

Διεθνείς Μεταβιβάσεις

Η Teva λειτουργεί διεθνώς και ενδέχεται να μεταβιβάσει τις πληροφορίες σας στους αποδέκτες που αναφέρονται στην παράγραφο «Γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων» σε χώρες εκτός της δικής σας και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ. Για τις περιπτώσεις ΕΟΧ, Ηνωμένου Βασιλείου και Ελβετίας, κατά τη μεταβίβαση των πληροφοριών σας στο Ισραήλ, η Teva βασίζεται στην απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη μεταβίβαση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ισραήλ. Κατά τη μεταβίβαση σε άλλες χώρες εκτός ΕΟΧ, για τις οποίες δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Teva βασίζεται γενικά σε εγκεκριμένες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πληροφορίες για τον σχετικό μηχανισμό μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν αιτήματος.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αν ζείτε στην Ευρώπη, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση EUPrivacy@tevaeu.com.
Αν ζείτε στις Η.Π.Α. ή στον Καναδά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση USPrivacy@tevapharm.com.
Για υπόλοιπες περιοχές, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.

Τροποποιήσεις στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση ενδέχεται να τροποποιείται κατά καιρούς. Η Teva θα προβαίνει σε ανάρτηση της ενημερωμένης έκδοσης της Δήλωσης στην παρούσα σελίδα ή άλλως δύναται να επικοινωνεί τις τροποποιήσεις ανάλογα με την περίπτωση.

Επικαιροποίηση: Ιούλιος 2020

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Teva Ref: GP205