Κώδικας Δεοντολογίας της Teva

Οι αξίες μας καθορίζουν σαφείς προσδοκίες ως προς τη συμπεριφορά και την επιχειρηματική δεοντολογία. 

Στην Teva, οι αξίες και ο σκοπός μας τίθενται σε εφαρμογή μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας μας.

Αυτό που κάνουμε είναι σημαντικό, αλλά το πώς το κάνουμε είναι εξίσου σημαντικό. Κάθε απόφαση που λαμβάνουμε και κάθε ενέργειά μας αντικατοπτρίζει τις συλλογικές μας αξίες και θα παραμέινουμε αταλάντευτοι στην δέσμευσή μας να κάνουμε το σωστό - σε κάθε ρόλο, σε κάθε επιχειρηματική μονάδα και σε όλες τις τοποθεσίες μας σε όλο τον κόσμο.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα


Διαβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας της Teva

Μάθετε περισσότερα

Δημοσιοποίηση παροχών από την SPECIFAR SA προς ΕΥ και ΕΥΦ

Μάθετε περισσότερα

Δημοσιοποίηση υποστήριξης Ενώσεων Ασθενών

Μάθετε περισσότερα