Η SPECIFAR Α.Β.Ε.Ε., ενεργώντας πάντα με προτεραιότητα την υγεία και την ευεξία των ασθενών, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για συγκεκριμένες ασθένειες, υποστηρίζει έμπρακτα κάθε χρόνο σχετικές δράσεις ενώσεων ασθενών.

Οι σχέσεις της εταιρείας μας με οργανώσεις ασθενών είναι διαφανείς. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικές με την οικονομική και/ή έμμεση μη οικονομική υποστήριξη της  εταιρείας μας προς ενώσεις ασθενών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας για τις Σχέσεις μεταξύ Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και των Ενώσεων Ασθενών του ΣΦΕΕ.