Δημοσιοποίηση υποστήριξης Ενώσεων Ασθενών

Η SPECIFAR Α.Β.Ε.Ε., ενεργώντας πάντα με προτεραιότητα την υγεία και την ευεξία των ασθενών, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για συγκεκριμένες ασθένειες, υποστηρίζει έμπρακτα κάθε χρόνο σχετικές δράσεις ενώσεων ασθενών.

Οι σχέσεις της εταιρείας μας με οργανώσεις ασθενών είναι διαφανείς. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικές με την οικονομική και/ή έμμεση μη οικονομική υποστήριξη της εταιρείας μας προς ενώσεις ασθενών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας για τις Σχέσεις μεταξύ Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και των Ενώσεων Ασθενών του ΣΦΕΕ.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα


Δημοσιοποίηση Παροχών προς Ενώσεις Ασθενών

για το έτος 2021
Μάθετε περισσότερα

Σημείωμα Μεθοδολογίας για την Δημοσιοποίηση Παροχών προς Ενώσεις Ασθενών της Specifar ΑΒΕΕ

για το έτος 2021
Μάθετε περισσότερα

Σημείωμα μεθοδολογίας για την δημοσιοποίηση παροχών προς ενώσεις ασθενών της Specifar ΑΒΕΕ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση παροχών της Specifar ΑΒΕΕ προς ενώσεις ασθενών

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση υποστήριξης Ενώσεων Ασθενών από τη Specifar ΑΒΕΕ

ΓΙΑ το έτος 2019
Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση υποστήριξης Ενώσεων Ασθενών από τον Όμιλο Εταιρειών Teva σε παγκόσμιο επίπεδο:

Global Patient Advocacy Engagement
Διαβάστε περισσότερα