Η εργασία στην Teva

Συνεργαζόμαστε για να κάνουμε την ευημερία τρόπο ζωής. Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να είστε ο καλύτερος εαυτός σας - τόσο στον χώρο εργασίας όσο και στο σπίτι - με ένα ευρύ φάσμα παροχών.

Οι άνθρωποί μας είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιό μας

Στην Teva, συνεργαζόμαστε για να κάνουμε τη βελτιωμένη ευημερία τρόπο ζωής. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε εσάς και την οικογένειά σας να είστε ο καλύτερος εαυτός σας - στον χώρο εργασίας και στο σπίτι.

Είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα παροχών υγείας και ευεξίας, χρηματοοικονομικής ασφάλειας και τρόπου ζωής, για να βοηθήσουμε εσάς και την οικογένειά σας να έχετε μια υγιή ισορροπία εργασίας / προσωπικής ζωής.

Διαφορετικότητα και Ένταξη: Τα πάντα βασίζονται στην αλληλοεκτίμηση

Η ενδυνάμωση της διαφορετικότητας των εργαζομένων μας και η δημιουργία μιας νοοτροπίας χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την επιχείρηση και μια ευκαιρία να μας φέρει πιο κοντά στους ασθενείς, τους εταίρους και τις κοινότητες μας. Οι εργαζόμενοι της Teva κατέχουν ένα ευρύ φάσμα εμπειριών, δυνατοτήτων και προοπτικών που μας συνδέουν με νέες ιδέες και ευκαιρίες, ενώ οικοδομούμε μια φιλοσοφία αποδοχής για όλους. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να αισθάνονται αφοσίωση, γνωρίζοντας ότι συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της υγείας και της διάθεσης των ανθρώπων.

Αναπτυχθείτε με τους καλύτερους: Επαγγελματική ανάπτυξη

Στην Teva, θεωρούμε την ηγεσία ως ένα ταξίδι μάθησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.

Ως οργανισμός υψηλής απόδοσης, είμαστε αφοσιωμένοι στη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας και προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα μοναδικά σχεδιασμένων εργαλείων και πόρων μάθησης και ανάπτυξης για την υποστήριξη της επαγγελματικής σας ανάπτυξης, της ανάπτυξης ηγεσίας και της διαχείρισης της σταδιοδρομίας. Αυτά περιλαμβάνουν ένα εύρος onsite και online παροχών καθώς και άλλες ευκαιρίες για τους υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς δραστηριοποίησης.

Οι διευθυντές καλούνται επίσης να διερευνήσουν τα όριά τους, να αναπτυχθούν ως άτομα και να μάθουν νέους τρόπους εργασίας που θα ξεκλειδώσουν δυνατότητες να δημιουργήσουν χώρο για να γίνουν εκπληκτικά πράγματα.

Κοινωνικός αντίκτυπος: Συμμετέχετε

Η δέσμευσή μας για τη βελτίωση της υγείας αναδεικνύεται μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων που ενισχύουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και συμβάλλουν στην ευεξία των κοινοτήτων στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε. Ο εθελοντισμός των εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής μας και συνεργαζόμαστε με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε διάφορα προγράμματα που προωθούν την υγεία των ασθενών.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα