Συνεργασία με την κοινότητα

Η Teva δεσμεύεται να βελτιώσει τη συνολική υγεία των κοινοτήτων μας - κοινότητες στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε, και κοινότητες που μοιράζονται τον στόχο μας για τη βελτίωση της φροντίδας υγείας σε όλο τον κόσμο.

Η Teva στην Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες έγκριτων και πιστοποιημένων φορέων για ενημέρωση του κοινού γύρω από νοσήματα και την πρόληψη τους, συμμετέχει ως χορηγός σε δράσεις Ενώσεων Ασθενών με στόχο την βελτίωση της υγείας και της ζωής των πασχόντων και ανταποκρίνεται σε ανάγκες της κοινότητας, όπως φιλοξενία φιλανθρωπικών bazaar και εθελοντική συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.

Η Τeva επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών και στη συνέχεια στην υποστήριξη ατόμων που πάσχουν από νοσήματα στις θεραπευτικές κατηγορίες που επιχειρεί, διατηρώντας επικοινωνία με φορείς που δραστηριοποιούνται στην Πολλαπλή Σκλήρυνση, την Κεφαλαλγία, την Ογκολογία και την Κυστική Ίνωση, μεταξύ άλλων, προχωρώντας σε χορηγίες ή και δωρεές για την στήριξη των σκοπών και των δράσεών τους.

Μια σημαντική πρωτοβουλία μας για τη στήριξη μη κερδοσκοπικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, είναι τα Βραβεία Humanizing Health.

Μάθετε περισσότερα εδώ

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα