Υποστήριξη ασθενών

Πιστεύουμε στην αξία των σχέσεων για να αναπτύξουμε μια βαθύτερη κατανόηση των αναγκών των ασθενών.

Επειδή πιστεύουμε στην αξία των σχέσεών μας με οργανώσεις ασθενών, εργαζόμαστε σκληρά για να αναπτύξουμε μια βαθύτερη κατανόηση των αναγκών των ασθενών και να ενσωματώσουμε αυτές τις ιδέες σε ολόκληρο τον οργανισμό μας. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούμε διαφανείς συνεργασίες οι οποίες είναι κεντρικές στο έργο μας για την υποστήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους στο ταξίδι προς τη βελτίωση της υγείας και μιας ευτυχισμένης ζωής.

Οι κατευθυντήριες αρχές της Teva για τη συνεργασία με οργανισμούς ασθενών:

Δεοντολογική συμπεριφορά και Ακεραιότητα

Το προσωπικό της Teva αναμένεται να διατηρεί τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας στις σχέσεις του με οργανώσεις ασθενών.

Διαφάνεια

Η Teva θα είναι ανοικτή και διαφανής όσον αφορά τις σχέσεις με οργανώσεις ασθενών.
Η Teva θα δημοσιοποιεί τη χρηματοδοτική στήριξη και τη σημαντική μη οικονομική στήριξη που παρέχεται σε οργανώσεις ασθενών. Περαιτέρω, οι οργανώσεις ασθενών μπορούν να δημοσιεύουν την υποστήριξη της Teva στα προγράμματά τους κατα την κρίση τους. Η παγκόσμια πολιτική της Teva για τη συνεργασία με οργανώσεις ασθενών είναι διαθέσιμη σε ομάδες ασθενών.

Αμοιβαίο όφελος

Η υποστήριξη της Teva στις οργανώσεις ασθενών επικεντρώνεται στη βελτίωση της ευημερίας ασθενών, οικογενειών και φροντιστών. Κάθε δραστηριότητα που γίνεται σε συνεργασία με οργανώσεις ασθενών πρέπει να αποδείξει σαφώς ότι ωφελεί τους ασθενείς των οποίων τα συμφέροντα αντιπροσωπεύουν οι ομάδες ασθενών.
Οι επιτυχημένες συνεργασίες μεταξύ οργανώσεων ασθενών και της Teva πρέπει να παρέχουν αμοιβαίο όφελος και για τους δύο οργανισμούς. Ως εκ τούτου, η Teva επιδιώκει να οικοδομεί αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με οργανώσεις ασθενών σε τομείς όπου υπάρχει εναρμόνιση γύρω από στόχους και προτεραιότητες.

Ανεξαρτησία

Μια οργάνωση ασθενών που συνεργάζεται με την Teva δεν πρέπει να βιώνει υπονόμευση της ανεξαρτησίας της, ούτε πρέπει να θεωρείται ότι υπονομεύεται, και οι οργανώσεις ασθενών διατηρούν το δικαίωμα να αντιταχθούν δημόσια στις θέσεις της εταιρείας.

Συμμόρφωση

Κάθε αλληλεπίδραση μεταξύ του προσωπικού της εταιρείας (και των αντιπροσώπων της) και των οργανώσεων ασθενών θα συμμορφώνεται με όλους τους κυβερνητικούς κανόνες, τους κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες, καθώς και με όλες τις ισχύουσες πολιτικές της Teva.

Μη Προώθηση

Η Teva δεν πρέπει να χρησιμοποιεί αλληλεπιδράσεις και σχέσεις με οργανώσεις ασθενών για να προωθήσει τα προϊόντα της ή να αυξήσει την εμπορική γνώση των προϊόντων της. 

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα