3 Τάσεις που Παρακολουθώ στην Ασφάλεια των Ασθενών

3 Τάσεις

Η 17η Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών, μια μέρα που έχει οριστεί για να σκεφτούμε την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και οι ίδιοι οι ασθενείς όσον αφορά την ασφαλή χρήση των φαρμάκων - και τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε σε αυτόν τον ζωτικό τομέα της φαρμακοεπαγρύπνησης (ΦΕ). Η Klaudija Marijanovic Barac, MD, επικεφαλής του Κέντρου Περιοδικών Εκθέσεων και Διαχείρισης Κινδύνου της Teva και αναπληρώτρια ειδική υπεύθυνη για τη φαρμακοεπαγρύπνηση (QPPV) στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, μοιράζεται μαζί μας τις εξέχουσες τάσεις στην ασφάλεια των ασθενών.

1. Η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση φέρνουν επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε δεδομένα ασφάλειας, ανιχνεύουμε ανεπιθύμητα συμβάντα και επικοινωνούμε κινδύνους - και προχωράμε με προσοχή.

Η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και η μηχανική μάθηση (Machine Learning) χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς για την επιτάχυνση παραδοσιακά χρονοβόρων διαδικασιών. Εφαρμοζόμενες στη Φαρμακοεπαγρύπνηση, οι τεχνολογίες αυτές αναλύουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων ασφάλειας από πολλαπλές πηγές - όπως αναφορές ανεπιθύμητων συμβάντων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεδομένα του πραγματικού κόσμου, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών φακέλων υγείας και φορητών συσκευών - και εντοπίζουν πιθανά σήματα ασφάλειας και ανεπιθύμητα συμβάντα σε πραγματικό χρόνο.

Η επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NPL) - η οποία επιτρέπει στους υπολογιστές να κατανοούν και να επεξεργάζονται την ανθρώπινη γλώσσα - χρησιμοποιείται για τη δραστική βελτίωση της διαδικασίας εισαγωγής ανεπιθύμητων συμβάντων που λαμβάνονται παγκοσμίως σε διάφορες γλώσσες. Για παράδειγμα, το έργο μας για την εξόρυξη δεδομένων ποιότητας των περιπτώσεων εγκυμοσύνης χρησιμοποιεί την εξόρυξη κειμένου - μια τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί την επεξεργασία φυσικής γλώσσας - για τον ακριβή εντοπισμό περιπτώσεων που σχετίζονται με εγκυμοσύνη στην παγκόσμια βάση δεδομένων μας. Πολλές άλλες συναρπαστικές εφαρμογές που βελτιώνουν την ανάλυση δεδομένων και την επικοινωνία για την ασφάλεια βρίσκονται υπό ανάπτυξη.

Η εξοικονόμηση χρόνου που η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση μας βοηθούν να επιτύχουμε στη Φαρμακοεπαγρύπνηση είναι προς όφελος της ευημερίας των ασθενών. Όσο νωρίτερα η Teva και οι ομοειδείς εταιρείες μας γνωρίζουν για θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με φάρμακα, τόσο πιο γρήγορα μπορούμε να τα αναλύσουμε, να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και να ενημερώσουμε τους ρυθμιστικούς φορείς, τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς. Έχοντας επίγνωση των σημαντικών επικαιροποιήσεων για την ασφάλεια, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τα φάρμακα σε μεμονωμένους ασθενείς, με στόχο την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων για την υγεία.

Στο μέλλον, αναλύοντας ιστορικά δεδομένα και εντοπίζοντας ορισμένα μοτίβα, οι αλγόριθμοι της μηχανικής μάθησης θα μπορούσαν ενδεχομένως να βοηθήσουν στην πρόβλεψη της πιθανότητας ανεπιθύμητων ενεργειών από φάρμακα ή στον τρόπο με τον οποίο ένας ασθενής μπορεί να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες θεραπείες. Με τις εφαρμογές των προγνωστικών μοντέλων, θα μπορούσαμε μια μέρα να έχουμε ενδεχομένως τις πληροφορίες που απαιτούνται για να αποτρέψουμε εντελώς ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες από το να συμβούν.

Παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση έχουν τεράστια οφέλη, οι ειδικοί στη φαρμακοεπαγρύπνηση και οι ρυθμιστικές αρχές προχωρούν με προσοχή για να αποφύγουν τον κίνδυνο να θυσιάσουν την ποιότητα των δεδομένων για χάρη της ταχύτητας ή της αποτελεσματικότητας. Εάν χαμηλής ποιότητας ή ελλιπή δεδομένα εισαχθούν σε AI/ML μπορεί να οδηγήσουν σε ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, οι οποίες με τη σειρά τους θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια των ασθενών. Μέσω της προσεκτικής συλλογής δεδομένων και της τακτικής επικύρωσης της AI/ML, η βιομηχανία και οι υγειονομικές αρχές μπορούν να διασφαλίσουν ακριβέστερες αξιολογήσεις δεδομένων. Η φαρμακοεπαγρύπνηση είναι ένας ιδιαίτερα αυστηρά ρυθμιζόμενος τομέας στον οποίο απαιτείται επικύρωση πριν από την εφαρμογή, και η AI/ML δεν αποτελεί εξαίρεση.

2. Οι ασθενείς αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρόλο στην ασφάλεια των φαρμάκων από ότι στο παρελθόν.

Ιστορικά, τα μοντέλα φροντίδας των ασθενών στηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό στους επαγγελματίες υγείας και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Σήμερα, ωστόσο, είναι πιο σύνηθες η φροντίδα των ασθενών να αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων φορέων - των ΕΥ και των φαρμακευτικών εταιρειών καθώς και των ρυθμιστικών αρχών, των εθνικών αρχών υγείας και, κυρίως, των ασθενών και των φροντιστών.

Γνωρίζουμε ότι οι ασθενείς που συμμετέχουν ενεργά στη φροντίδα της υγείας τους - όπως η αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων, η συμμετοχή σε προγράμματα υποστήριξης ασθενών και η χρήση τεχνολογίας για την παρακολούθηση της κατάλληλης χρήσης φαρμάκων - αισθάνονται πιο δυνατοί στη διαχείριση των παθήσεών τους. Ατομικά, έχουν μεγαλύτερη αίσθηση του ελέγχου της υγείας τους και συλλογικά, είναι υπερήφανοι που συμβάλλουν σε μια κοινή δεξαμενή γνώσεων. Στην ενδυνάμωση αυτή συμβάλλουν και οι ομάδες ασθενών όπου οι ασθενείς και οι φροντιστές μοιράζονται εμπειρίες και μαθαίνουν από άλλους με την ίδια πάθηση. Η σύνδεση με την ασφάλεια των φαρμάκων εδώ είναι ότι αυτές οι κοινότητες βοηθούν τους ασθενείς να κατανοήσουν καλύτερα πώς να παίρνουν ή να χορηγούν τα φάρμακά τους, γεγονός που ενδεχομένως θα μπορούσε να μειώσει τις παρενέργειες.

Γνωρίζουμε ότι οι ασθενείς που συμμετέχουν ενεργά στη φροντίδα της υγείας τους - όπως η αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων_ η συμμετοχή σε προγράμματα υποστήριξης ασθενών και η χρήση τ.PNG

Η ασφάλεια των ασθενών διευρύνεται με την εφαρμογή συμπληρωματικών δραστηριοτήτων ελαχιστοποίησης/μείωσης των κινδύνων (που απαιτούνται για τη διασφάλιση πρόσθετης ασφάλειας των ασθενών για ορισμένα φάρμακα με σοβαρούς κινδύνους). Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα προγράμματα Στρατηγικής Αξιολόγησης και Μείωσης Κινδύνου έχουν ψηφιακές συνιστώσες. Στην Ευρώπη, η Teva ήταν από τις πρώτες εταιρείες που ανέπτυξαν ένα ψηφιακά ελεγχόμενο πρόγραμμα διανομής φαρμάκων. Η εταιρεία μας ήθελε να συμβάλει στην προώθηση της ασφάλειας των ασθενών μέσω της υποστήριξης σε πραγματικό χρόνο των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους, να εγγράφουν ασθενείς και να συμπληρώνουν και να εγκρίνουν πληροφορίες συνταγών αφού κάνουν ελέγχους ασφαλείας.

Σε μία από τις νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις, οι ασθενείς στους οποίους έχει συνταγογραφηθεί, για παράδειγμα, ένας συνδυασμός φαρμάκου-συσκευής για ορισμένες αναπνευστικές παθήσεις και διαβήτη, μπορούν να κατεβάσουν μια εφαρμογή για κινητά που τους επιτρέπει να στέλνουν δεδομένα στο γραφείο του γιατρού τους και να επικοινωνούν μαζί του σχετικά με τη θεραπεία και τον έλεγχο της νόσου. Οι ασθενείς σήμερα μπορούν επίσης να σαρώνουν κωδικούς QR στις συσκευασίες των φαρμάκων για να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για το προϊόν ή σε εκπαιδευτικό υλικό. Καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες συνεχίζουν να εξελίσσονται, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είναι ιδιαίτερα διαδραστικές και αρκετά φιλικές προς τον χρήστη, ώστε να επωφελούνται όλοι.

3. Η οικολογική φαρμακοεπαγρύπνηση καθίσταται εξαιρετικά σημαντική για το μέλλον του πλανήτη μας.

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του προγράμματος Φαρμακοεπαγρύπνησης της Teva είναι η μείωση του αριθμού των ανεπιθύμητων συμβάντων που ενδέχεται να εμφανιστούν - αυτών που επηρεάζουν τον άνθρωπο αλλά και το περιβάλλον. Η οικολογική φαρμακοεπαγρύπνηση αναφέρεται στα ανεπιθύμητα συμβάντα που συνδέονται με φαρμακευτικά προϊόντα στο περιβάλλον, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον άνθρωπο και άλλα έμβια όντα.

Η μικροβιακή αντοχή (AMR), για παράδειγμα, μπορεί να εμφανιστεί όταν βακτήρια, ιοί, μύκητες και παράσιτα αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και δεν ανταποκρίνονται πλέον στα φάρμακα. Αυτό καθιστά τις λοιμώξεις δυσκολότερο να αντιμετωπιστούν και δυνητικά αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου. Η κακή χρήση και η υπερβολική χρήση αντιμικροβιακών ουσιών είναι οι κύριοι παράγοντες για την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών ανθεκτικών στα φάρμακα. Η μικροβιακή αντοχή αποτελεί παγκόσμια απειλή για την υγεία που απαιτεί επείγουσα πολυτομεακή δράση για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Στην Teva, δεσμευόμαστε για την υπεύθυνη παραγωγή αντιμικροβιακών ενώσεων και την ελαχιστοποίηση της απόρριψής τους, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μικροβιακή αντοχή, από τις εγκαταστάσεις παραγωγής μας και την εκτεταμένη αλυσίδα εφοδιασμού. Επίσης, συμμετέχουμε στο διοικητικό συμβούλιο της AMR Industry Alliance, η οποία συγκεντρώνει περισσότερες από 100 εταιρείες βιοτεχνολογίας, διαγνωστικών, γενόσημων φαρμάκων και ερευνητικών φαρμακευτικών εταιρειών για την επίτευξη προόδου. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με τη Συμμαχία για την ανάπτυξη ενός προγράμματος πιστοποίησης από τρίτους με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που θα επιβεβαιώνουν πότε ένα αντιβιοτικό προϊόν πληροί τα πρότυπα. Όπως οι εταιρείες, έτσι και οι ασθενείς μπορούν επίσης να διαδραματίσουν ρόλο στην οικολογική φαρμακοεπαγρύπνηση, απορρίπτοντας σωστά τα περισσεύματα ή τα ληγμένα φάρμακα σε χώρους απόρριψης αντί να αδειάζουν τα δοχεία στην αποχέτευση ή να τα πετούν στα σκουπίδια, τα οποία με την πάροδο του χρόνου μπορεί να βλάψουν τα αποθέματα νερού ή το έδαφος. Είναι μικρές, αλλά κατάλληλες ενέργειες όπως αυτές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην ασφάλεια των ασθενών για όλους μας και τον πλανήτη μας.

NPS-ALL-NP-01083 AUGUST 2023

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα