Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου 2018 της Teva

Επιδιώκουμε να έχουμε θετικό κοινωνικό αντίκτυπο σε ό,τι κάνουμε, συμβάλλοντας σε υγιείς κοινότητες και ακολουθώντας υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στην Teva, Κοινωνικός Αντίκτυπος σημαίνει ευθυγράμμιση των εταιρικών πόρων και της εξειδίκευσής μας με συναφείς τομείς της παγκόσμιας υγείας και των κοινωνικών αναγκών. Είμαστε αφοσιωμένοι στην προώθηση της υγείας και στην αύξηση της πρόσβασης στη θεραπεία για τους ασθενείς, καλλιεργώντας παράλληλα έναν πολιτισμό συμμόρφωσης, δεοντολογίας και διαφάνειας. Η στρατηγική μας για τον κοινωνικό αντίκτυπο μας καθιστά υπεύθυνους έναντι των ανθρώπων και των κοινοτήτων που υπηρετούμε. Αντικατοπτρίζει τις προσπάθειές μας για τη συμβολή σε υγιείς κοινότητες και την υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η έκθεση κοινωνικού αντίκτυπου για το 2018 της Teva περιγράφει την πρόοδο που σημειώθηκε το περασμένο έτος ως προς την εκπλήρωση της αποστολής μας να είμαστε παγκόσμιος ηγέτης στα γενόσημα και τα βιοφαρμακευτικά προϊόντα, βελτιώνοντας τη ζωή των ασθενών.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προσπάθειές μας το 2018, δείτε την Έκθεση κοινωνικού αντίκτυπου και το Infographic:

Έκθεση κοινωνικού αντίκτυπου Infographic

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα