Δράση & Υπευθυνότητα

Ως εταιρεία που επικεντρώνεται στη βελτίωση της υγείας των ασθενών σε όλο τον κόσμο, το αποτύπωμά μας ήταν πάντα στο επίκεντρο για την Teva. Αυτό υλοποιείται μέσα από τη στρατηγική μας για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG), η οποία μας καθοδηγεί στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών μας στον πλανήτη, στην προώθηση της υγείας και της ισότητας και στην αφοσίωση στην ποιότητα, τη δεοντολογία και τη διαφάνεια.

Το 2021, αναλάβαμε δράση ενδυναμώνοντας τις προσπάθειές μας στον τομέα της ESG και ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ της ESG και της επιχείρησής μας - καθιστώντας τους εαυτούς μας υπεύθυνους για τη μελλοντική πρόοδο.

Δείτε περισσότερα

Στιγμιότυπα προόδου ESG της Teva το 2021

Toggle

Περαιτέρω ενσωμάτωση της ESG στις δραστηριότητές μας

 • Θέσπιση 13 στόχων σε βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε φάρμακα, της ηθικής, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (scope 3) και της υπεύθυνης αλυσίδας εφοδιασμού
 • Έκδοση ομολόγου 5 δισ. δολαρίων που συνδέεται με τη βιωσιμότητα, συνδέοντας τους στόχους ESG με τη στρατηγική χρηματοδότησης
 • Αμοιβή στελεχών συνδεδεμένη με την πρόοδο προς τους στόχους ESG
Δείτε περισσότερα

Καθιστούμε τα φάρμακά μας πιο προσβάσιμα, οικονομικά προσιτά και διαθέσιμα

 • 4 παγκόσμια προγράμματα πρόσβασης στα φάρμακα που έχουν δρομολογηθεί μέχρι σήμερα (50% του στόχου μας για το 2025), 2 σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος (LMIC)
 • Εγκρίθηκαν 585 άδειες κυκλοφορίας σε χώρες LMIC για να βοηθήσουμε να γίνουν τα φάρμακα πιο προσιτά σε όσους τα χρειάζονται
 • δωρεά φαρμάκων αξίας 487 εκατομμυρίων δολαρίων σε ασθενείς που έχουν ανάγκη
Δείτε περισσότερα

Περιορισμός των επιπτώσεών μας στο περιβάλλον

 • Μείωση κατά 13% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Scope 1 και 2 (σε σχέση με το 2019)
 • 8% μείωση των αποβλήτων από τις δραστηριότητες και τη χρήση νερού σε περιοχές όπου η ζήτηση νερού μπορεί σύντομα να υπερβεί την προσφορά (σε σχέση με το 2020)
 • 100% των χώρων που χειρίζονται φαρμακευτικά προϊόντα που αξιολογούνται για την απόρριψη αντιμικροβιακών ουσιών
 • Αύξηση κατά 4% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 33% συνολικά (έναντι του 2020)
Δείτε περισσότερα

Σεβασμός και ενδυνάμωση των ανθρώπων μας

 • Αύξηση κατά 1,8% των γυναικών σε εκτελεστικές και ανώτερες διοικητικές θέσεις (έναντι του 2020)
 • Σχεδόν το 90% των εργαζομένων εκπαιδεύτηκε στην "Προώθηση μιας κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς"
 • Το 80% και πλέον των εργαζομένων μας πιστεύει ότι:
  • Μπορούν να είναι ο εαυτός τους στην εργασία
  • Η κουλτούρα μας προωθεί την ένταξη και την ποικιλομορφία
  • Όλοι αντιμετωπίζονται δίκαια, ανεξάρτητα από το προσωπικό τους υπόβαθρο
Δείτε περισσότερα

Διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας με ηθικό τρόπο και διαφάνεια

 • Δημοσιεύθηκαν 3 νέες δηλώσεις θέσεων σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων, την ασφάλεια των ασθενών και την υπεύθυνη αλυσίδα εφοδιασμού
 • Στο κορυφαίο 1% του κλάδου μας στην αξιολόγηση βιώσιμων προμηθειών EcoVadis, που δείχνει πώς διατηρούμε την ESG στο επίκεντρο των αποφάσεων σχετικά με τους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • 20.000+ εργαζόμενοι (99,6%) εκπαιδεύτηκαν σε θέματα δεοντολογίας
Δείτε περισσότερα

Ανακαλύψτε περισσότερα: 2021 ESG Progress Report