Η σωστή χρήση των φαρμάκων είναι ζωτικής σημασίας

Στην Teva, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να βεβαιωθούμε ότι τα φάρμακά μας είναι αποτελεσματικά και ασφαλή. Είναι εξίσου σημαντικό και εσείς να φροντίζετε τα φάρμακά σας

Για όλες τις παθήσεις, είναι σημαντικό να παίρνετε τα φάρμακά σας τη σωστή στιγμή και στη σωστή δοσολογία.

Πρώτον, να διαβάζετε πάντα το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χρήση.  Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν κρίσιμο μέρος της ασφάλειας και της δικής σας υπευθυνότητας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με το φαρμακείο ή τον γιατρό σας.

Χρησιμοποιείτε μόνο τα φάρμακα που προορίζονται για εσάς και να ολοκληρώνετε πάντα την πλήρη διάρκεια της θεραπείας όπως σας έχει συνταγογραφηθεί.

Σας παρέχουμε μερικές επιπλέον συμβουλές και βίντεο παρακάτω για να σας βοηθήσουμε στη σωστή χρήση των φαρμάκων.

Συμβουλές για την ασφαλή χρήση των φαρμάκων

Toggle

Δείτε

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση για το φάρμακό σας, πάντα να ρωτάτε τον φαρμακοποιό σας

Δείτε

Μην αποθηκεύετε τα φάρμακά σας στο μπάνιο λόγω μεταβολών στη ζέστη και την υγρασία

Δείτε

Πάντα να χρησιμοποιείτε τα φάρμακά σας σύμφωνα με τις ακριβείς οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.