Ελλάδα

Μοιραστείτε τη δική σας πρωτοβουλία

Θέλουμε πολύ να μάθουμε για τη δική σας δράση!

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μίας πρωτοβουλίας που θα μπορούσε να βραβευθεί;

Αναζητούμε πρωτοβουλίες που έχουν μεγάλο θετικό αντίκτυπο στους ασθενείς, είτε άμεσα είτε μέσω του αντίκτυπου στις οικογένειές τους.

Έχετε μία ιδέα που ξεχωρίζει ή δείχνει ένα διαφορετικό τρόπο για να γίνονται τα πράγματα;

Χρησιμοποιείτε δημιουργικούς τρόπους για να κάνετε την ασθένεια ή την ανάρρωση μια πιο «ανθρώπινη» εμπειρία;

Οι πρωτοβουλίες που αναζητάμε, είναι εκείνες οι οποίες έχουν μακροχρόνια επίδραση στους ωφελούμενους, μπορούν να επαναληφθούν και να στηρίξουν ακόμη περισσότερους ασθενείς στο μέλλον.

Για ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο humanizing.health@tevapharm.com

Υποβολή της πρωτοβουλίας σας

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής πριν την υποβολή της πρωτοβουλίας σας.

Η υποβολή μπορεί να γίνει συμπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία και επιλέγοντας για αναφόρτωση από τον υπολογιστή σας τα απαιτούμενα έγγραφα ή εναλλακτικά μέσω αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: humanizing.health@tevapharm.com

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που η υποβολή μέσω της φόρμας παρουσιάσει πρόβλημα, καθώς αυτό μπορεί περιστασιακά να συμβεί, σας παρακαλούμε να προχωρήσετε με υποβολή μέσω email.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολών: 30/8/21

Υποχρεωτικό πεδίο

Επιστολή προς την εταιρεία SPECIFAR A.B.E.E., υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα, η οποία θα περιλαμβάνει:

  • αίτημα δωρεάς ποσού 5000€
  • τίτλο και συνοπτική περιγραφή της πρωτοβουλίας σας, η οποία τεκμηριώνει την ανάγκη, το σκοπό και τον τρόπο αξιοποίησης της δωρεάς,
  • δήλωση ότι ενδεχόμενη υποστήριξη της πρωτοβουλίας σας από την εταιρεία SPECIFAR A.B.E.E. δεν θα συνεπαγόταν οποιαδήποτε δέσμευση είτε του Φορέα είτε των Επαγγελματιών Υγείας που συμμετέχουν ή συνεργάζονται με αυτόν να συνταγογραφούν ή να  διαθέσουν ή να προμηθευτούν ή να προωθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο, αμέσως ή εμμέσως, προϊόντα της εταιρείας SPECIFAR A.B.E.E. ή εταιρειών του Ομίλου TEVA, ούτε θα συνιστούσε προτροπή προς τους ανωτέρω για την με οιονδήποτε τρόπο προώθηση των προϊόντων και εν γένει των εμπορικών συμφερόντων της εταιρείας SPECIFAR A.B.E.E. και των εταιρειών του Ομίλου TEVA.
Please upload a file up to 1MB
Please upload a file up to 1MB
Please upload a file up to 1MB
Please upload a file up to 1MB
Please upload a file up to 1MB

Περιγράψτε επίσης τον τρόπο με τον οποίο η δράση σας θα έχει θετικό αντίκτυπο στη ζωή των ασθενών, την πρωτοτυπία και την βιωσιμότητά της. Εφόσον η δράση έχει υλοποιηθεί και στο παρελθόν, μπορείτε να αναφέρετε μαρτυρίες των ωφελούμενων. 
Συμπεριλάβετε σχετικό χρονοδιάγραμμα, αναλυτικό προϋπολογισμό και συνολική ή υπολειπόμενη αξία.

Please upload a file up to 1MB
Please upload a file up to 1MB

Συγκατάθεση για επεξεργασία δεδομένων 
Οι φωτογραφίες, εικόνες ή μαρτυρίες που θα μας υποβάλλετε σύμφωνα με τα ανωτέρω θα γνωστοποιηθούν σε εργαζόμενους της εταιρείας SPCIFAR A.B.E.E. για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των πρωτοβουλιών που θα βραβευτούν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Humanizing Health Awards. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι έχετε λάβει τη συγκατάθεση των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων που θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, πατώντας παρακάτω.

Υποχρεωτικό πεδίο

*

Εφόσον η πρωτοβουλία σας επιλεγεί για να βραβευθεί, θα χρειαστεί να υπογράψετε σχετική σύμβαση πριν από την απονομή του Βραβείου, η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και όρους σχετικούς με την επεξεργασία και δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων.

Υποχρεωτικό πεδίο

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα