Μοιραστείτε τη δική σας πρωτοβουλία

Θέλουμε πολύ να μάθουμε για τη δική σας δράση!

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μίας πρωτοβουλίας που θα μπορούσε να βραβευθεί;

Αναζητούμε πρωτοβουλίες που έχουν μεγάλο θετικό αντίκτυπο στους ασθενείς, είτε άμεσα είτε μέσω του αντίκτυπου στις οικογένειές τους.

Έχετε μία ιδέα που ξεχωρίζει ή δείχνει ένα διαφορετικό τρόπο για να γίνονται τα πράγματα;

Χρησιμοποιείτε δημιουργικούς τρόπους για να κάνετε την ασθένεια ή την ανάρρωση μια πιο «ανθρώπινη» εμπειρία;

Οι πρωτοβουλίες που αναζητάμε, είναι εκείνες οι οποίες έχουν μακροχρόνια επίδραση στους ωφελούμενους, μπορούν να επαναληφθούν και να στηρίξουν ακόμη περισσότερους ασθενείς στο μέλλον.

Για ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο humanizing.health@tevapharm.com

 
Υποβολή της πρωτοβουλίας σας

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής πριν την υποβολή της πρωτοβουλίας σας.

Η υποβολή μπορεί να γίνει μέσω αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: humanizing.health@tevapharm.com ή εναλλακτικά συμπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία και επιλέγοντας για αναφόρτωση από τον υπολογιστή σας τα απαιτούμενα έγγραφα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που η υποβολή μέσω της φόρμας δεν είναι δυνατή λόγω τεχνικών προβλημάτων, καθώς αυτό μπορεί περιστασιακά να συμβεί, σας παρακαλούμε να προχωρήσετε σε υποβολή μέσω email.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολών: 30/06/2023

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα