Αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας/ανεπιθύμητου συμβάντος

Αν χρησιμοποιήσατε φαρμακευτικό προϊόν της εταιρείας μας και παρατηρήσατε πως παρουσιάστηκε ανεπιθύμητη ενέργεια/ανεπιθύμητο συμβάν ή μη αναμενόμενη αντίδραση από τη χρήση του φαρμάκου της Teva, τότε θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να απευθυνθείτε στον επαγγελματία υγείας που σας το συνταγογράφησε ή να μιλήσετε με τον φαρμακοποιό σας , ώστε να σας συμβουλεύσουν τι να κάνετε.
 
Επίσης σας παρακαλούμε να αναφέρετε τις ανεπιθύμητες ενέργειες στην Teva, μέσω της συμπλήρωσης της παρακάτω φόρμας, δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες.

Φόρμα αναφοράς


*Οι πληροφορίες που παρέχετε στο παρόν έντυπο θα καταγραφούν από την εταιρεία μας στο πλαίσιο των νομικών υποχρεώσεών της σε σχέση με τα προϊόντα της, θα προστατεύονται και ο χειρισμός τους θα γίνεται με εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων και την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ομίλου Teva. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε άλλες εταιρείες του ομίλου Teva και σε συγκεκριμένες αρχές προκειμένου να αξιολογηθούν και να αντιπαραβληθούν με άλλα συμβάντα (συμπεριλαμβανομένων συμβάντων που άπτονται της ποιότητας) που έχουν καταγραφεί σε σχέση με το προϊόν ή τη δραστική ουσία, προκειμένου να εκτιμηθεί η σχέση οφέλους – κινδύνου των φαρμάκων που έχετε χρησιμοποιήσει και, αν απαιτείται, να ενημερωθούν οι πληροφορίες για το προϊόν, καθώς και για τους σκοπούς της ανταπόκρισης στο αίτημά σας. Οι πληροφορίες που παρέχετε σήμερα ενδέχεται να αποθηκευτούν εκτός της ΕΕ. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτές τις χρήσεις των πληροφοριών σας και επιθυμείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την επεξεργασία ή θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα, να τις διορθώσετε ή να τις διαγράψετε, επικοινωνήστε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου EUPrivacy@tevaEU.comΣας ενημερώνουμε επίσης ότι έχετε δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα να απαιτήσετε από την SPECIFAR Α.Β.Ε.Ε. περιορισμό της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται σε μια πιο λεπτομερή δήλωση εδώ. Εάν δεν είστε το υποκείμενο της παρούσας αναφοράς, σας παρακαλούμε να εξασφαλίσετε ότι το πρόσωπο που είναι το υποκείμενο της παρούσας αναφοράς έχει λάβει γνώση της παρούσας υποβολής, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής διαβίβασης των πληροφοριών του προσωπικού χαρακτήρα.