Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μας, Kåre Schultz

Το 2020 ήταν μια χρονιά που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Σε παγκόσμιο, εθνικό και προσωπικό επίπεδο, όλα άλλαξαν. Η πανδημία του COVID-19 υπογράμμισε τη σημασία της υγείας - την αξία των θεραπειών και της φροντίδας και την ευθραυστότητα της ζωής - καθώς και τις ανισότητες και τη διασύνδεση της κοινωνίας μας.

Στην Teva, η μακροχρόνια δέσμευσή μας για βελτίωση της υγείας μας ένωσε. Με βαθιά ευθύνη έναντι σχεδόν 200 εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε μέρα, διατηρήσαμε ανοιχτά τα εργαστήρια και τις εγκαταστάσεις παραγωγής μας για να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη παροχή των φαρμάκων μας σε ασθενείς. Το πετύχαμε, στηρίζοντας παράλληλα την ευημερία των εργαζομένων μας και προσφέροντας εργαλεία για να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία, συνεργαστήκαμε με κυβερνήσεις και συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, παρέχοντας εκατομμύρια δόσεις πιθανών θεραπειών και βοηθώντας στη διανομή διαγνωστικών τεστ και εμβολίων.

Αυτές οι ενέργειες είναι απλώς μια έκφραση της προσέγγισής μας για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG), η οποία έγινε βασικός τομέας εστίασης καθώς εξετάσαμε την επιχείρησή μας με μια φρέσκια οπτική μετά τις διετείς προσπάθειες αναδιάρθρωσης.

Πέρυσι, ξεκινήσαμε μια ανανεωμένη στρατηγική ESG, υποστηρίζοντας τη δέσμευσή μας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα της εταιρείας μας. Προσδιορίσαμε και δώσαμε προτεραιότητα στους τομείς που θεωρούμε ως πιο κρίσιμους για τους εταίρους μας και στους οποίους η Teva μπορεί να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο και θέτουμε στόχους και δείκτες για τη μέτρηση της προόδου.

Αναπτύξαμε φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους για το 2030, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη μείωση των απόλυτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου Scope 1 και 2 (άμεσες και έμμεσες εκπομπές) κατά 33% (έναντι του 2017) για να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες περιορισμού της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2 ° C.

Φέτος, ξεκινήσαμε να ευθυγραμμίζουμε τις αναφορές μας με το πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας για τις χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures-TCFD) με στόχο να είμαστε πλήρως συμβατοί με το TCFD. Επενδύσαμε τους πόρους και τα φάρμακά μας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κοινωνικών αναγκών, δεσμευόμενοι να ξεκινήσουμε οκτώ προγράμματα για την αύξηση της πρόσβασης στα φάρμακα έως το 2025. Σε μια χρονιά όπου ο κόσμος μας αντιμετώπισε προκλήσεις συστημικής ανισότητας, υπογραμμίσαμε ξανά τη σημασία της ένταξης και της ποικιλομορφίας στη δική μας κουλτούρα, με πολυεπίπεδες εκπαιδεύσεις και προσλήψεις επικεντρωμένες στη βελτίωση της ποικιλομορφίας των ταλέντων. Ενισχύσαμε επίσης τους ελέγχους για τη διασφάλιση καλής διακυβέρνησης και ηθικής συμπεριφοράς.

Η πρόοδός μας στο ESG αναγνωρίστηκε με βελτιώσεις στις βασικές αξιολογήσεις. Θα συνεχίσουμε αυτήν την πορεία διεξάγοντας μια εκτίμηση κινδύνου για το κλίμα, θέτοντας απτούς στόχους, ενισχύοντας τα προγράμματά μας και διασφαλίζοντας ότι το ESG είναι ευθύνη όλων στην Teva, μεταξύ άλλων μέσω της δέσμευσης των εργαζομένων και της σύνδεσης των στόχων μας με τις απολαβές των στελεχών.

Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη διαφάνεια, ευθυγραμμίζοντας τις εκθέσεις μας με ισχυρά διεθνή πρότυπα, όπως το Συμβούλιο Αειφορίας Λογιστικών Προτύπων (SASB) και την Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφοράς (GRI). Ως προσυπογράφοντες το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), επιβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας στις αρχές του και τη δέσμευσή μας να προωθήσουμε τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Ενώ η προσέγγισή μας είναι πλέον πιο επίσημη, τα δόγματα του ESG – το υπεύθυνο και βιώσιμο επιχειρείν και η φροντίδα απέναντι σε ανθρώπους και κοινότητες – είναι βαθιά ριζωμένα στην εταιρεία μας από την ίδρυσή μας. Καθώς γιορτάζουμε 120 χρόνια βελτίωσης της ζωής των ασθενών, παραμένουμε αφοσιωμένοι στη βελτίωση της υγείας των ασθενών μας, του πλανήτη μας και του επιχειρείν μας.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα