Ελλάδα

Όλα τα προϊόντα

Voriconazole/Teva

Voriconazole/Teva

Δισκία

Δραστική Ονομασία

Voriconazole - Βορικοναζόλη

Χορήγηση

Από του στόματος

Συσκευασία

F.C.TAB 200MG/TAB BTx14x1 (PVC/Al blister)