Ελλάδα

Όλα τα προϊόντα

Trisenox

Trisenox

Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Δραστική Ονομασία

Τριοξείδιο του αρσενικού - Arsenic Trioxide

Χορήγηση

Ενδοφλεβίως, iv

Συσκευασία

C/S.SOL.INF 10MG/10ML (1MG/ML) BTx10 AMPS