Ελλάδα

Όλα τα προϊόντα

Tevagrastim injsoinf

Tevagrastim injsoinf 48 miu (480mcg)/0.8 ml

ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση

Δραστική Ονομασία

Filgrastim - Φιλγαστίμη

Χορήγηση

Υποδόρια και ενδοφλέβια χρήση

Συσκευασία

INJ.SO.INF 48MIU (480MCG/0,8ML PF.SYR) BTx5 PF.SYR