Ελλάδα

Όλα τα προϊόντα

Tevagrastim injsoinf

Tevagrastim injsoinf 30 miu (300mcg)/0.5 ml

ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση

Δραστική Ονομασία

Filgrastim - Φιλγαστίμη

Χορήγηση

Υποδόρια και ενδοφλέβια χρήση

Συσκευασία

INJ.SO.INF 30MIU (300MCG/0,5ML PF.SYR) BTx 5PF.SYR