Ελλάδα
Melancholic people on the beach

Όλα τα προϊόντα

Statinal

Statinal 40 mg

Επικαλυμμένα δισκία.

Δραστική Ονομασία

Σιμβαστατίνη - Simvastatin

Χορήγηση

Από του στόματος

Συσκευασία

F.C.TAB 40MG/TAB BTX30(BLIST 3X10)