Ελλάδα

Όλα τα προϊόντα

Quetiapine/Teva

Quetiapine/Teva

Δισκία των 50, 150, 200, 300, 400mg

Δραστική Ονομασία

Κουετιαπίνη

Χορήγηση

Aπό στόματος χρήση, δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

Συσκευασία

XR PR. 50, 150, 200, 300, 400mg ΒΤ x 30 δισκία