Ελλάδα

Όλα τα προϊόντα

Paxene paclitaxel

Paxene paclitaxel 100 mg

Paxene paclitaxel 6 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Δραστική Ονομασία

Πακλιταξέλη - Paclitaxel

Χορήγηση

Ενδοφλεβίως, iv

Συσκευασία

PAXENE PACLITAXEL CS.SOL.INF.100MG/16,7ML