Ελλάδα

Όλα τα προϊόντα

Paliperidone/Teva

Paliperidone/Teva

Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης 3, 6 & 9 mg

Δραστική Ονομασία

Παλιπεριδόνη (Paliperidone)

Χορήγηση

Από του στόματος

Συσκευασία

28 δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης 3, 6 & 9 mg