Ελλάδα

Όλα τα προϊόντα

Olanzapine/Teva

Olanzapine/Teva

Δισκία των 2,5 , 5, 10, 15, 20mg

Δραστική Ονομασία

Ολανζαπίνη

Χορήγηση

Aπό στόματος χρήση. Η ολανζαπίνη μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς τροφή

Συσκευασία

2,5 , 5, 10, 15, 20mg ΒΤ x 28 δισκία