Ελλάδα

Όλα τα προϊόντα

Olanzalet od

Olanzalet od

Δισκία των 5, 10, 20mg

Δραστική Ονομασία

Ολανζαπίνη

Χορήγηση

Aπό στόματος χρήση, διασπειρώμενα δισκία.

Συσκευασία

2,5 , 5, 10, 15, 20mg ΒΤ x 28 δισκία