Ελλάδα

Όλα τα προϊόντα

Myocet

Myocet

Κόνις, διασπορά και διαλύτης για παρασκευή πυκνού σκευάσματος για διασπορά προς έγχυση

Δραστική Ονομασία

Σύμπλοκο δοξορουβικίνης-κιτρικών ενθυλακωμένο σε λιποσώματα

Χορήγηση

Ενδοφλεβίως, iv

Συσκευασία

P.S.INJ. SOL CON. 50MG BTx2 SET