Ελλάδα

Όλα τα προϊόντα

Myfenax

Myfenax 500 mg

Σκληρά Καψάκια

Δραστική Ονομασία

Μυκοφαινολάτη μοφετίλ - Mycophenolate mofetil

Χορήγηση

Από του στόματος

Συσκευασία

FC.TAB 500MG/TAB BTx50