Ελλάδα

Όλα τα προϊόντα

Myfenax

Myfenax 250 mg

Σκληρά Καψάκια

Δραστική Ονομασία

Μυκοφαινολάτη μοφετίλ - Mycophenolate mofetil

Χορήγηση

Από του στόματος

Συσκευασία

CAPS 250MG/CAP BTx100