Ελλάδα

Όλα τα προϊόντα

Modiodal®

Modiodal®

Δισκία των 100mg

Δραστική Ονομασία

Μοδαφινίλη

Χορήγηση

Aπό στόματος χρήση. Η μοδαφινίλη μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς τροφή

Συσκευασία

100mg BT x 30 δισκία