Ελλάδα

Όλα τα προϊόντα

Imatinib Teva

Imatinib Teva 100 mg

Eπικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Δραστική Ονομασία

Ιματινίμπη - Imatinib

Χορήγηση

Από του στόματος

Συσκευασία

F.C.TAB 100 MG/TAB BT x 60