Ελλάδα

Όλα τα προϊόντα

Epirubicin hydrochloride

Epirubicin hydrochloride 2 mg/5 ml

Ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση

Δραστική Ονομασία

Επιρουβικίνη - Epirubicin

Χορήγηση

Ενδοφλέβια ή ενδοκυστική χρήση

Συσκευασία

INJ.SO.INF 2MG/ML BTX1VIALX5ML