Ελλάδα

Όλα τα προϊόντα

Emetostop

Emetostop

Δισκία

Δραστική Ονομασία

Υδροχλωρική μεκλοζίνη - MECLIZINE HYDROCHLORIDE

Χορήγηση

Από του στόματος

Συσκευασία

TAB 30MG/TAB BTX10(BLIST1X10)