Ελλάδα

Όλα τα προϊόντα

Colobreathe

Colobreathe

Σκληρά καψάκια

Δραστική Ονομασία

Νατριούχος Κολιστιμεθάτη - Colistimethate Sodium

Χορήγηση

Kόνις για εισπνοή, σκληρά καψάκια δια μέσου του εισπνευστήρα κόνεως Turbospin

Συσκευασία

INHPD.CAP 1.662.500IU BTx56 CAPS + 1 TURBOSPIN