Ελλάδα

Όλα τα προϊόντα

Azilect®

Azilect®

Δισκία 1mg

Δραστική Ονομασία

Μεσυλική Ρασαγιλίνη

Χορήγηση

Aπό στόματος χρήση. Το AZILECT μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς τροφή

Συσκευασία

1mg BT x 10 δισκία