Ελλάδα

Όλα τα προϊόντα

Anidulafungin/Teva

Anidulafungin/Teva

Κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Δραστική Ονομασία

Ανιντουλαφουνγκίνη - Anidulafungin

Χορήγηση

Ενδοφλεβίως, iv

Συσκευασία

PD.C.SO.IN 100MG BTx1 VIAL