Ελλάδα

Όλα τα προϊόντα

AJOVY®

AJOVY®

Προγεμισμένη σύριγγα (225mg/1,5 ml) ενέσιμου διαλύματος για υποδόρια χορήγηση

Δραστική Ονομασία

Fremanezumab -φρεμανεζουμάμπη

Χορήγηση

Προγεμισμένη σύριγγα ενέσιμου διαλύματος για υποδόρια χορήγηση

Συσκευασία

225mg/1,5mL ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα