Ελλάδα

Όλα τα προϊόντα

Actiq

Actiq lozen 1200 mcg/lozen

Πεπιεσμένος τροχίσκος με ενσωματωμένο στοματικό εξάρτημα εφαρμογής

Δραστική Ονομασία

Φαιντανύλη κιτρική - Fentanyl Citrate

Χορήγηση

Από του στόματος, λειχόμενο

Συσκευασία

1200 MCG/LOZEN BT x 30