Κάθε μέρα, η Teva αναπτύσσει, παρασκευάζει και προμηθεύει ποιοτικά, σημαντικά φάρμακα. Τώρα, η πρώτη έκθεση της Teva σχετικά με τον παγκόσμιο οικονομικό αντίκτυπο αναδεικνύει το πώς οι δράσεις μας επηρεάζουν τις οικονομίες σε όλο τον κόσμο.

Η έκθεση υπογραμμίζει τη συμβολή της οικονομικής δραστηριότητας της Teva στις θέσεις εργασίας, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) και το εργατικό εισόδημα, καθώς και τα δισεκατομμύρια δολάρια για εξοικονόμηση υγειονομικής περίθαλψης από τα γενόσημα φάρμακά μας. Βάσει μιας ανεξάρτητης ανάλυσης από την Matrix Global Advisors (MGA), μιας εταιρείας οικονομικής πολιτικής της Ουάσινγκτον, η έκθεση εξετάζει τον οικονομικό αντίκτυπο της Teva σε 19 από τις 60 χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Οι χώρες αυτές αντιπροσωπεύουν το 85% της άμεσης οικονομικής δραστηριότητας της Teva.

"Μόνο το 2018, τα γενόσημα φάρμακα της Teva εξοικονόμησαν στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης περισσότερα από 55 δισεκατομμύρια δολάρια", δήλωσε ο Mati Gill, από το Τμήμα Government Affairs and Public Policy τηςTeva. 

Ας δούμε τα ευρήματα:

Τα γενόσημα της Teva ήταν υπεύθυνα για εξοικονόμηση σχεδόν 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 18 χώρες το 2018

  • Στις ΗΠΑ, τα γενόσημα φάρμακα εξοικονόμησαν για το σύστημα υγείας 293 δισεκατομμύρια δολάρια και η Teva ήταν υπεύθυνη για τα 42 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτές τις εξοικονομήσεις
  • Σε 12 ευρωπαϊκές χώρες, τα γενόσημα φάρμακα της Teva εξοικονόμησαν για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης το ποσό των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων
  • Τα γενόσημα φάρμακα της Teva εξοικονόμησαν για το Ισραήλ 400 εκατομμύρια δολάρια

Το 2018, σε 19 χώρες, η οικονομική δραστηριότητα της Teva:

  • Υποστήριξε σχεδόν 230.000 θέσεις εργασίας
  • Συνέβαλε 51 δισεκατομμύρια δολάρια στο ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένων 15 δισεκατομμυρίων στις ΗΠΑ και 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ - σχεδόν το 1% του συνολικού ΑΕΠ του Ισραήλ
  • Απέδωσε 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε εργατικό εισόδημα

Η Teva παράγει περισσότερα από 3.500 προϊόντα και «αγγίζει» 200 εκατομμύρια άτομα κάθε μέρα. Αυτή η έκθεση προβάλλει τον αντίκτυπο της επιχείρησής μας στους ασθενείς, στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και στις οικονομίες. Εκτός από την προσφορά φαρμάκων, συμβάλλουμε επίσης στις κοινότητές μας μέσω προγραμμάτων και εταιρικών σχέσεων που βελτιώνουν την υγεία και την ευημερία, καθώς και μέσω χρηματικών και προϊοντικών δωρεών που φέρνουν κρίσιμα φάρμακα και πόρους σε όσους έχουν ανάγκη.

Έκθεση οικονομικού αντικτύπου της Teva >