Τι σημαίνει κοινωνικός αντίκτυπος για την Teva

amalia_adler3.jpg

Η στρατηγική για τον κοινωνικό αντίκτυπο της Teva βασίζεται σε δύο πυλώνες - τη συμβολή σε υγιείς κοινότητες και την υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η εστίασή μας σε υγιείς κοινότητες σημαίνει αύξηση της πρόσβασης σε φάρμακα, ανάπτυξη εξειδικευμένων θεραπειών, υποστήριξη των ασθενών στο ταξίδι τους προς την υγεία και αντιμετώπιση παγκόσμιων προβλημάτων υγείας. Οι προσπάθειές μας να ηγηθούμε μιας υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν την καλλιέργεια μιας ισχυρής φιλοσοφίας συμμόρφωσης, δεοντολογίας και διαφάνειας, την υποστήριξη των εργαζομένων μας, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της ασφάλειας των ασθενών και τη διατήρηση μιας υπεύθυνης αλυσίδας εφοδιασμού.

Η εξέλιξη με την πάροδο των χρόνων

Η δέσμευσή μας προς τους ασθενείς και τη βελτίωση της υγείας υπήρξε στο επίκεντρο για την Teva από τότε που ιδρύθηκε πριν από 118 χρόνια. Το ταξίδι μας προς τη σημερινή μας προσέγγιση του Κοινωνικού Αντικτύπου ξεκίνησε το 2016, όταν εδραιώσαμε τους τομείς στους οποίους εστιάζουμε. Το 2017, εξετάσαμε τις παγκόσμιες ανάγκες υγείας και ανάπτυξης. Ξεκινώντας από αυτή τη βάση, ενσωματώσαμε στους πυλώνες του κοινωνικού αντίκτυπου, δραστηριότητες και προσπάθειες για την υποστήριξή τους και το όραμά μας για αντίκτυπο με διάρκεια στον χρόνο.

Νέα δεδομένα από την φετινή έκθεση

Η συμμόρφωση και η ηθική είναι η ραχοκοκαλιά αυτού που κάνουμε. Το 2018 εκπαιδεύσαμε περισσότερους από 16.500 υπαλλήλους σε 10 θέματα δεοντολογικής συμπεριφοράς με ποσοστό ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης 98%.

Το έργο μας για τη βελτίωση της πρόσβασης το 2018 ήταν ποικίλο και ευρύ. Περισσότερα από 900 από τα γενόσημα φάρμακά μας και 35 φάρμακα ειδικότητας έλαβαν έγκριση. Είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι δωρίσαμε φάρμακα αξίας άνω των 380 εκατομμυρίων δολαρίων σε ασθενείς σε όλο τον κόσμο και ότι διανείμαμε 220.000 συσκευασίες αντιβιοτικών και 1,5 εκατομμύρια συσκευασίες βιταμίνης Β6 για ασθενείς με φυματίωση. Αναπτύξαμε επίσης τη Θέση μας σχετικά με την Πρόσβαση στα Φάρμακα, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας να προσεγγίσουμε περισσότερους ασθενείς με τα ποιοτικά μας φάρμακα. 

Η πρόοδος που σημειώσαμε στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η διαφάνειά μας αναγνωρίστηκαν από κορυφαίες περιβαλλοντικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Η Teva έλαβε βαθμολογία Α- από το CDP όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ συνεχίζουμε να μειώνουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μας. Για παράδειγμα, μειώσαμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 23% από το 2012.

Σημαντικότερο έργο για το 2018

Η πρωτοβουλία μας για συνεργασία με ηγετικούς παράγοντες οργανώσεων υγείας και ασθενών, κυβερνήσεων και βιομηχανιών της υγειονομικής περίθαλψης και τεχνολογίας της πληροφορικής για να συζητήσουμε σχετικά με τις πολλαπλές χρόνιες παθήσεις. Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο πραγματικά αισθάνομαι ότι προχωράμε τη συζήτηση προς τα εμπρός. Οργανώσαμε μία εκδήλωση σχετικά με τη συνέχιση της φροντίδας για τις μη μεταδοτικές ασθένειες κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με την Intel και τη Διεθνή Συμμαχία Οργανώσεων Ασθενών, η οποία συγκέντρωσε περισσότερους από 80 πολυτομεακούς ηγέτες για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή των ατόμων με πολλαπλές χρόνιες παθήσεις. 

Και διατηρούμε την ορμή. Τον Μάιο του τρέχοντος έτους συγκεντρώσαμε εμπειρογνώμονες στον τομέα της δημόσιας υγείας στην 72η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας στη Γενεύη της Ελβετίας για να συζητήσουμε τα εργαλεία και τους πόρους για τους ασθενείς με πολλαπλές χρόνιες παθήσεις. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να προωθούμε την κατανόηση αυτού του θέματος και στο μέλλον.

Τα επόμενα βήματα

Η Teva θα συνεχίσει να εξυπηρετεί ασθενείς αναπτύσσοντας νέες θεραπευτικές επιλογές, προσεγγίζοντας περισσότερους ασθενείς με τα φάρμακά μας, υποστηρίζοντας τους ασθενείς στο ταξίδι τους προς την υγεία και συμβάλλοντας στη γενική τους υγεία. Και πέρα από αυτό, η Teva μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων υγείας μέσω μοναδικών συνεργασιών. 

Σύντομα θα ανακοινώσουμε και νέους περιβαλλοντικούς στόχους και τις προσπάθειές μας να προωθήσουμε την πρόοδο στον τομέα αυτό, καθώς γνωρίζουμε ότι ένας υγιής πλανήτης είναι απαραίτητος για την υγεία των ασθενών και των κοινοτήτων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσπάθειες της Teva για τον κοινωνικό αντίκτυπο, δείτε την Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το 2018.