Το φάρμακο που παίρνουμε, ανεξάρτητα από το πόσο ασφαλές και αποτελεσματικό είναι, μπορεί ορισμένες φορές να οδηγήσει στην εμφάνιση ανεπιθύμητων συμβάντων.

Όταν συμβεί αυτό και μόλις αναφερθεί σε εμάς, αναλαμβάνουμε αμέσως δράση. Μέσω των ερευνών μας, εξετάζουμε εάν η ανεπιθύμητη ενέργεια προκαλείται από το φάρμακο ή από μια υποκείμενη νόσο, για παράδειγμα, ή αν περιβαλλοντικοί ή γενετικοί παράγοντες θα μπορούσαν να έχουν παίξει ρόλο. Εάν απαιτείται, θα προτείνουμε νέους τρόπους μείωσης του κινδύνου στο μέλλον, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της ασφάλειας των ασθενών.

Αν δίναμε μια συμβουλή στους ασθενείς, θα ήταν η εξής: Εάν κατά την διάρκεια λήψης οποιουδήποτε φαρμάκου κάτι δεν λειτουργεί σύμφωνα με το πλάνο, να αναφέρετε το περιστατικό και να παρέχετε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την φαρμακευτική σας αγωγή. Χρειαζόμαστε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και όχι μόνο το φάρμακο και την επίδρασή του. Γιατί πήρατε το φάρμακο; Για πόσο διάστημα; Παίρνατε οποιαδήποτε άλλη φαρμακευτική αγωγή ταυτόχρονα; Παρουσίασαν κάτι παρόμοιο άλλα μέλη της οικογένειάς σας;

Όλα αυτά και πολλά άλλα θα μας βοηθήσουν να διερευνήσουμε τι συνέβη.